Dratta ente omkull!

Dratta ente omkull! - kampanj vecka 40, 2016

För tredje året i rad har vi uppmuntrat berörda organisationer i Skåne att arrangera aktiviteter för att medvetandegöra om att det går att minska antalet fallolyckor bland äldre! Bakgrunden till denna kampanj är FN:s internationella äldredag som infaller den 1 oktober varje år.

2015 genomfördes kampanjen i samverkan mellan flera svenska regioner och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) under namnet Bättre Balans. Det material som togs fram och användes under kampanjveckan 2015 finns kvar på MSB:s hemsida för den som vill ladda ner/skriva ut/trycka upp och fortsatt använda det, men i år är det Socialstyrelsen som haft regeringens uppdrag att genomföra en informationskampanj med fokus på hur äldre kan skydda sig mot fallolyckor.

Även om det inte gjordes någon registrering/rapportering av aktiviteter så vet vi att det bjöds på många, roliga och varierande aktiviteter runt om i landet.

Projektledare Inger Mörk framför Ett stort tack till alla för ett lyckat kampanjarbete och förmedlar följande information:

Om någon behöver ytterligare av årets broschyrer och foldrar går det att beställa på www.socialstyrelsen.se/balanseramera/kampanjmaterial . Det finns fortfarande en liten upplaga kvar.

Broschyren Balansera mera kommer att översättas till flera språk,  bland annat till finska, samiska, engelska, spanska och arabiska. De kommer att finnas som pdf:er. Vi hoppas också komma med i Anslagstavlan. FB-sidan kommer att vara aktiv några veckor till, så lägg gärna upp exempel på aktiviteter ni har genomfört.

Vi har påbörjat en serie av podd med namnet På djupet – en podd från Socialstyrelsen. I vår podd djupdyker vi i olika frågor med koppling till socialtjänst och hälso- och sjukvård. Det kan handla om fallolyckor, legitimationer, patientsäkerhet, organdonation, psykisk ohälsa, krishantering, rikssjukvård och mycket, mycket mer. Podd om fallolyckor kan du lyssna till här: http://www.socialstyrelsen.se/padjupet-podd/Files/index.html .

Kampanjen var en del i Socialstyrelsens regeringsuppdrag att ta fram och genomföra en utbildningsinsats för att förebygga fallolyckor. Detta deluppdrag kommer att redovisas till Regeringskansliet senast den 1 mars 2017.

Arbetet med ta fram webbaserad utbildning om fallprevention riktad till verksamheter inom hälso- och sjukvård och verksamheter inom social omsorg pågår. Webbutbildningen ska vara klar hösten 2017 och slutredovisas senast den 1 mars 2019.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Daniel Smedberg