DigiLitt.kom

Kommunförbundet Skåne har tillsammans med nio sydsvenska kommuner blivit beviljade 23 miljoner i bidrag från Europeiska Socialfonden (ESF). Under två år kommer projektet DigiLitt.kom arbeta för att höja den digitala litteraciteten bland projektdeltagarna.

Kommunförbundet Skåne kommer att tillsammans med Båstad, Hässleholm, Hörby, Kristianstad, Kävlinge, Landskrona, Sjöbo, Sölvesborg och Trelleborg att driva projektet DigiLitt.kom. Syftet med projektet är att höja den digitala litteraciteten bland projektdeltagarna. Digital litteracitet är i detta sammanhang ett paraplybegrepp för den kompetens, förståelse och inställning som behövs för att ta till sig och använda digitaliseringens möjligheter till nya arbetssätt och verktyg.

Inom kommunal vård och omsorg har det de senaste åren tydligt visats att ett lyckat införande av digitala verktyg är avgörande för att kunna möta framtidens utmaningar och behålla kvaliteten på tjänsterna. Men ett sådant införande är endast möjligt om de anställda har den kunskap och medvetenhet, den litteracitet, som krävs för uppgiften. Att denna individuella digitala litteracitet är tillräcklig är i sin tur i hög grad beroende av att verksamheterna främjar ett långsiktigt och ständigt lärande. Att bättre kunna göra det är något som de nio deltagande kommunerna i DigiLitt.kom gemensamt vill utveckla. Med en gemensam teori för hur man på ett hållbart sätt främjar förändringar och med gemensamma metoder för att mäta dessa förändringar – men med variation i vad och vem som initialt är föremål för förändringarna – avser projektet både uppnå sådana förändringar inom ett antal utvalda kommunala verksamheter och kunna jämföra olika sätt att påbörja denna förändringsresa.

Syftet är att höja den digitala litteraciteten bland projektdeltagarna genom att bygga en långsiktigt hållbar struktur för lärande, ökad acceptans för förändring och fortlöpande utveckling av verksamheten.

Ett av projektets mål är att medarbetare inom vård- och omsorgsverksamheter i Sydsverige, som står inför en alltmer digitaliserad vardag, ska se möjligheterna i att med nyfikenhet arbeta med lösningar inom det digitala området, med ett intresse att bidra till förändring. I framtiden kommer nytt digitalt/teknik-innehåll att introduceras i allt högre takt inom vård och omsorg. Det andra, nära relaterade, målet med projektet är att utveckla en modell med hjälp av vilken berörda verksamheter bättre kan främja ett långsiktigt och ständigt lärande för sina anställda.

Projektets målgrupp är medarbetare inom vård- och omsorgsverksamheter, såväl baspersonal, legitimerad personal och biståndshandläggare som personer i ledningsfunktion.

Läs mer om projektet på digilitt.se

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar