Anhöriga

Kommunförbundet Skåne startade under våren 2017 ett projekt ”Fortsatt utveckling av anhörigstöd i Skåne – att uppnå konkreta resultat och sprida goda exempel med anhörigstöd” i nära samarbete med Region Skåne och anhörigföreningar i Skåne. Projektet finansieras av Länsstyrelsen Skåne.

Under projektets gång har det framkommit behov av ett gemensamt vägledningsdokument avseende anhörigperspektiv i offentliga verksamheter. Efter önskemål från kommuner kommer även ett studiematerial för anhörigkonsulenter/motsvarande att tas fram.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Emelie Sundén