Utbildning

Aktuella utbildningar:
Första hjälpen till psykisk hälsa äldre och webbutbildningen Våga fråga- våga se!

Lär dig mer om äldres psykiska hälsa och ohälsa!

2 – dagars utbildningen Första hjälpen till psykisk hälsa äldre

Första hjälpen till psykisk hälsa äldre baseras på det australienska programmet MHFA (Mental Health First Aid) som har anpassats till svenska förhållanden.

Målet med utbildningen är att personal som möter äldre i det dagliga arbetet ska kunna ge stöd och första hjälpen vid psykisk ohälsa innan mer lämpliga professionella insatser kan erbjudas. Arbetsgången kan liknas vid Hjärt- och lugnräddning.

Utbildningen innehåller grundläggande information om depression, ångestsyndrom, psykossjukdomar, beroendesjukdomar, självdestruktivt beteende och självmord, samt ger riktlinjer för hur man hjälper i kriser förknippade med dessa sjukdomar och beteende. Utbildningen omfattar 12 timmar. Varje deltagare erhåller en manual för första hjälpen till psykisk hälsa äldre och ett intyg efter genomförd utbildning.

Utbildningen vänder sig till personal som möter äldre i sitt dagliga arbete.

Max antal deltagare är 25 stycken. Max antal deltagare per kommun/vårdcentral/sjukhus är 4 stycken. Vi ser gärna att man anmäler sig som ett team. Vi förbehåller oss rätten att göra ett urval.

På filmerna nedan kan du ta del av en tidigare deltagare, en Första hjälpare, som berättar om ett verkligt fall där en första hjälpen insats, BLEUS, gjort skillnad samt om utbildningen av en instruktör.

Nästa utbildningstillfälle

Sök i Kommunförbundet Skånes kurs- och konferenskatalog efter utbildningar! 

 

Webbutbildningen Våga fråga – våga se!

Den här webbaserade utbildningen tar upp fakta, exempel och övningar kring de vanligaste sjukdomarna. Lagar och begrepp tas också upp. Utbildningen innehåller test, och efter avslutad utbildning kan du skriva ut ett intyg. Den riktar sig främst till vård- och omsorgspersonal som möter äldre med psykiska ohälsa. Men självklart kan vem som helst göra den.

Om webbutbildningen 

 

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Emelie Sundén