Avtal vård-, omsorgs- och behandlingsplatser

Kommunförbundet Skåne har i uppdrag av Skånes kommuner, fem kommuner i Halland samt samtliga kommuner i Kronoberg att upphandla och förvalta avtalen för medverkande kommuner.

Hitta upphandlade tjänster (vård, behandling och handledning) samt kvalitetsuppföljning

VO med avtalsperiod 2016-2018 (nya databasen/avropsstödsystemet)
Webplats för upphandlad vård rörande avtalsområdena VO/IFO/Handledning (avtalsperiod 2016-2018)

När hela materialet för IFO & Handledning med avtalsperiod 2016-2018 är färdigt så kommer det att finnas i det nya systemet ovan. Det gamla systemet kommer då att tas ur bruk. Kontoansökan i det nya systemet görs på dess startsida

Mer info om avtal med mera

Vet ni inte vem som har hand om detta inom er kommun eller har frågor om avtalen med mera kontakta:

I första hand vård innehåll IFO
Lina Sjöö
lina.sjoo@kfsk.se
0728-85 48 67

I första hand vård innehåll IFO
Cecilia Winge
cecilia.winge@kfsk.se
0728-85 48 79

I första hand vårt innehåll VO
Anders Ekberg
anders.ekberg@kfsk.se
0728-85 48 51

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Anders Ekberg