Ramavtal för upphandlade tjänster inom vård och omsorg, individ och familjeomsorg samt handledning

Kommunförbundet Skåne har i uppdrag av Skånes kommuner, fem kommuner i Halland och samtliga kommuner i Kronoberg att upphandla och förvalta ramavtalen för medverkande kommuner.

Avropsstöd för upphandlade tjänster (VO, IFO och handledning) samt kvalitetsuppföljningar

Webbplats för upphandlade tjänster rörande avtalsområdena VO/IFO/Handledning (avtalsperiod 2016-2019)

Kontoansökan görs på startsidan.

Vid frågor kring kvalitetsuppföljningar mm kontakta:

Lina Sjöö
lina.sjoo@kfsk.se
0728-85 48 67

Jeanette Nilsson
jeanette.nilsson@kfsk.se
0728-85 48 54

Sandra Vighagen
sandra.vighagen@kfsk.se
0728-854857

Maria Strömberg
maria.stromberg@kfsk.se
0728-854856

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Carina Lindkvist