Avtal för vård och omsorg, individ och familjeomsorg samt handledning

Kommunförbundet Skåne har i uppdrag av Skånes kommuner, fem kommuner i Halland och samtliga kommuner i Kronoberg att upphandla och förvalta avtalen för medverkande kommuner.

Hitta upphandlade tjänster (VO, IFO och handledning) samt kvalitetsuppföljning

VO med avtalsperiod 2016-2018 (nya databasen/avropsstödsystemet)
Webbplats för upphandlad vård rörande avtalsområdena VO/IFO/Handledning (avtalsperiod 2016-2018)

När hela materialet för IFO & Handledning med avtalsperiod 2016-2018 är färdigt så kommer det att finnas i det nya systemet ovan. Det gamla systemet kommer då att tas ur bruk. Kontoansökan i det nya systemet görs på dess startsida

Mer information om avtal mm.

Vid frågor kring avtal mm kontakta:

I första hand frågor rörande IFO
Lina Sjöö
lina.sjoo@kfsk.se
0728-85 48 67

I första hand frågor rörande IFO
Cecilia Winge
cecilia.winge@kfsk.se
0728-85 48 79

I först hand frågor rörande VO
Jenny Hellstrand
jenny.hellstrand@kfsk.se
0728-85 48 53

Frågor rörande både IFO och VO
Marie Ekfors
marie.ekfors@kfsk.se
0728-85 48 52

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Jenny Hellstrand