Ramavtal för upphandlade tjänster inom vård och omsorg, individ och familjeomsorg samt handledning

Kommunförbundet Skåne har i uppdrag av Skånes kommuner, fem kommuner i Halland och samtliga kommuner i Kronoberg att upphandla och förvalta ramavtalen för medverkande kommuner.

Avropsstöd för upphandlade tjänster (VO, IFO och handledning) samt kvalitetsuppföljningar

Webbplats för upphandlade tjänster rörande avtalsområdena VO/IFO/Handledning (avtalsperiod 2016-2018)

Kontoansökan görs på startsidan.

Vid frågor kring kvalitetsuppföljningar mm kontakta:

Lina Sjöö
lina.sjoo@kfsk.se
0728-85 48 67

Cecilia Winge
cecilia.winge@kfsk.se
0728-85 48 79

Marie Ekfors
marie.ekfors@kfsk.se
0728-85 48 52

Jenny Hellstrand
jenny.hellstrand@kfsk.se
0728-85 48 53

Jeanette Nilsson
jeanette.nilsson@kfsk.se
0728-85 48 54

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Jenny Hellstrand