Tidiga samordnade insatser

En bra samverkan mellan elevhälsa, hälso-och sjukvården och socialtjänsten ger barn och unga en större möjlighet att få tidiga och samordnade insatser. Inom projektet Tidiga samordnade insatser för barn och unga i Skåne arbetar Kommunförbundet Skåne tillsammans med flera skånska kommuner för att sätta barnets bästa i främsta rummet med målet att ge tidiga och samordnade insatser.

Tidiga och samordnade insatser handlar om att barn och unga ska få insatser i ett tidigt skede av en ogynnsam utveckling. Insatserna ska vara organiserade som en väl fungerande helhet ur barnets eller den unges perspektiv och det är viktigt att barnet och den unge får vara delaktig.

Projektet ingår i Skolverket och Socialstyrelsens nätverk kring utvecklingsarbete för tidiga och samordnade insatser. Läs mer om utvecklingsarbetet hos Skolverket.

Kommuner som deltar i samverkan

 • Ystad
 • Båstad
 • Bromölla
 • Lund
 • Sjöbo
 • Hörby
 • Östra Göinge
 • Malmö
 • Örkelljunga
 • Osby
 • Hässleholm
 • Eslöv

Exempel från kommuner i Skåne

Ystad

Tillsammans för hela barnet, hela dagen
Ystads kommun har genom förstudien Hela barnet, hela dagen påbörjat ett långsiktigt utvecklingsarbete i samarbete med Region Skåne och Polisen – Tillsammans för hela barnet, hela dagen. Syftet är att tillsammans skapa en trygg och säker uppväxt för varje barn och ung genom främjande, tidiga och samordnade insatser. Genom en gemensam helhetssyn utifrån barnets fokus kan insatser erbjudas tidigare, mer samordnat och med högre kvalitet.
Förebilden är den så kallade Skottlandsmodellen, där man lyckas arbeta tvärs över organisatoriska gränser och sätter barnet och deras familjer i centrum av alla beslut, med syfte att ge varje barn bästa möjliga start i livet. Utvärdering av metoden har visat tydliga förbättringar gällande systematiskt informationsutbyte,  tvärprofessionell behovsbedömning, minskad byråkrati, snabbare beslutsprocesser och färre återupprepningar för barn och unga.

https://www.backabarnet.se/fr-barn 

Läs förstudien Hela barnet hela dagen

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Solveig Jansson