LVM-samverkan gällande transport från sjukvårdsinrättning

Representanter från Statens Institutionsstyrelse (SiS), Polismyndigheten Region Syd, Kommunförbundet Skåne, Kriminalvårdens nationella transportenhet (NTE) och Psykiatri Skåne har tagit fram detta underlag för praktisk samverkan för att värna om rätts- och patientsäkerhet och för att främja samarbete kring transport från Psykiatri Skånes vårdenheter till SiS-institution vid LVM.

Bakgrund

Representanter från Statens Institutionsstyrelse (SiS), Polismyndigheten Region Syd, Kommunförbundet Skåne, Kriminalvårdens nationella transportenhet (NTE) och Psykiatri Skåne har tagit fram detta underlag för praktisk samverkan för att värna om rätts- och patientsäkerhet och för att främja samarbete. Underlaget reviderades i juni 2017.

NTE har ansvaret att lämna biträde för transport av frihetsberövad, Polisen har ansvar att lämna biträde i övriga situationer, samt när behov av akut omhändertagande föreligger (LVM § 45).

Avvikelser

Om ni har avvikelser från ovanstående underlag för praktisk samverkan, kontakta malin.gunnarsson@kfsk.se.

Praktisk samverkan kring LVM-transport 180111

Senast uppdaterad: