ASI – utbildningar och nätverk

Det regionala arbetet med ASI finansieras av 32 av 33 kommuner i Skåne. Nedan hittar ni vad som är på gång när det gäller utbildningar och olika nätverk inom ramen för arbetet med ASI i Skåne. Välkommen att kika runt!

ASI (Addiction Severity Index) är en strukturerad intervjumetod för att kartlägga och bedöma alkohol- och narkotikarelaterade problem tillsammans med klienten. För att använda ASI-metoden krävs utbildning. Utbildningen omfattar fyra kursdagar (2+1+1) där fjärde dagen handlar om uppföljningsintervjun. Ett viktigt moment under utbildningen är att kursdeltagaren själv genomför en ASI-intervju och skickar till kursledaren för bedömning. Efter avslutad utbildning och godkänd ASI-intervju erhålls ett kursintyg.

ASI-intervjun kan även användas för att följa upp klienter över tid och som en viktig del i systematisk uppföljning.

Kommunförbundet Skåne anordnar grundutbildningar i ASI.

Utbildningsplatserna är i första hand reserverade för handläggare inom socialtjänstens vuxen- och missbruksenheter i ASI-abonnemangskommuner, men kan även erbjudas andra kommuner eller vårdgivare i mån av plats.

Information lämnas av Malin Gunnarsson malin.gunnarsson@kfsk.se

 

ASI Grundutbildning - 13-14 januari samt 25 februari 2020 - pågående

 

Dagar:                 13-14 januari samt uppföljningsdag 25 februari 2020

Tid:                     08.30-16.00

Plats:                  Fänriksgatan 1 i Malmö. Lokalen heter Ribersborg

Kursledare:        Malin Gunnarsson, socionom och av Socialstyrelsen godkänd ASI-utbildare och Maria Zasacki, socionom och av Socialstryrelsen godkänd ASI-utbildare

Kostnad:             6000 kr exklusive moms per deltagare. För- och eftermiddagsfika samt lunch (vegetarisk) ingår i avgiften. Meddela specialkost. OBS! reducerad kostnad för Skånes abonnentkommuner samt Malmö stad, 2 000 kr exklusive moms  Vi debiterar efter genomförandet.

Anmälan:            För mer info och anmälan kontakta Malin Gunnarsson malin.gunnarsson@kfsk.se

ASI (Addiction Severity Index) är en strukturerad intervjumetod för att kartlägga och bedöma alkohol- och narkotikarelaterade problem i samarbete med klienten. Under utbildningen får deltagarna lära sig använda ASI-intervjun i sitt arbete och ges möjlighet att öva intervjutekniken. Utbildningen bygger på Socialstyrelsens version ASI Grund 2007 (reviderad 2017). Gå gärna in på Socialstyrelsens hemsida och läs mer om metoden. Där kan du även hitta ASI-manualen om du vill läsa innan utbildningen. http://www.socialstyrelsen.se/missbrukochberoende/asi-intervjun

Bedömning och återkoppling: Under perioden mellan grundkursen och uppföljningen skall kursdeltagaren göra en egen ASI-intervju samt återkoppling och skicka dessa till utbildaren för bedömning. Det är därför bra att boka in ett intervjutillfälle med en klient i god tid innan utbildningen.

Efter avslutad utbildning och godkänd ASI-intervju erhålls ett kursintyg.

 

ASI Grundutbildning - 7-8 maj samt 15 juni 2020

 

Dagar:                 7-8 maj samt uppföljningsdag 15 juni 2020

Tid:                     08.30-16.00

Plats:                  Fänriksgatan 1 i Malmö. Lokalen heter Ribersborg

Kursledare:        Malin Gunnarsson, socionom och av Socialstyrelsen godkänd ASI-utbildare

Kostnad:             6000 kr exklusive moms per deltagare. För- och eftermiddagsfika samt lunch ingår i avgiften. Meddela specialkost. OBS! reducerad kostnad för Skånes abonnentkommuner samt Malmö stad, 2 000 kr exklusive moms  Vi debiterar efter genomförandet.

Anmälan:            För mer info och anmälan kontakta Malin Gunnarsson malin.gunnarsson@kfsk.se

ASI (Addiction Severity Index) är en strukturerad intervjumetod för att kartlägga och bedöma alkohol- och narkotikarelaterade problem i samarbete med klienten. Under utbildningen får deltagarna lära sig använda ASI-intervjun i sitt arbete och ges möjlighet att öva intervjutekniken. Utbildningen bygger på Socialstyrelsens version ASI Grund 2007 (reviderad 2017). Gå gärna in på Socialstyrelsens hemsida och läs mer om metoden. Där kan du även hitta ASI-manualen om du vill läsa innan utbildningen. http://www.socialstyrelsen.se/missbrukochberoende/asi-intervjun

Bedömning och återkoppling: Under perioden mellan grundkursen och uppföljningen skall kursdeltagaren göra en egen ASI-intervju samt återkoppling och skicka dessa till utbildaren för bedömning. Det är därför bra att boka in ett intervjutillfälle med en klient i god tid innan utbildningen.

Efter avslutad utbildning och godkänd ASI-intervju erhålls ett kursintyg.

ASI Fördjupningsdag - kodning och skattning - 12 mars 2020

 

Vårens fördjupningshalvdag fokuserar på vikten av kodning och betydelse av frågor, samt skattningsövning gällande ASI

Dag:                   Torsdagen den 12 mars 2020

Tid:                     08.30-12.00

Plats:                 Fänriksgatan 1, Malmö. Lokal: Ribersborg

Kursledare:       Malin Gunnarsson – Kvalitetsutvecklare, Socionom och  ASI-utbildare och Maria Zasacki, Socionom och ASI-utbildare

Kostnad:           Kostnadsfri för abonnentkommuner, fika ingår. Meddela specialkost.

Anmälan:          För mer info och anmälan kontakta Kvalitetsutvecklare Malin Gunnarsson, tel: 0728-85 48 55, mejl:  malin.gunnarsson@kfsk.se

 

Net-klient inmatning - 25 mars 2020

Lär dig grunderna i Net-klient. Du får bland annat lära dig hur du matar in ASI-intervjuer, Ubåtar och hur du delar dokument. Ta med dig en eller ett par ASI-intervjuer som du kan lägga in under utbildningstillfället. Riktar sig till dig som är godkänd ASI-användare och inte riktigt kommit igång att lägga in ASI-intervjuer i Net-klient ännu. 

Dag:                   Tisdagen den 25 mars 2020

Tid:                     08.30-12.00

Plats:                 Fänriksgatan 1, Malmö. Lokal: Ribersborg

Kursledare:       Maria Zasacki, Socionom och ASI-utbildare

Kostnad:           Kostnadsfri för abonnentkommuner, fika ingår. Meddela specialkost.

Anmälan:          För mer info och anmälan kontakta Kvalitetsutvecklare Malin Gunnarsson, tel: 0728-85 48 55, mejl:  malin.gunnarsson@kfsk.se

ASI-chefsutbildning - 26 mars 2020

Utbildningsdagen riktar sig till dig som arbetar som chef och har medarbetare som arbetar med ASI. Under dagen får du tillfälle att bekanta dig ASI-intervjun, men framförallt kommer vi att gå genom hur du kan utnyttja ASI på bästa sätt i ditt arbete när det gäller bedömningar, ärendehandledning, målgruppsanalys och systematisk uppföljning.

Dag:                   Torsdagen den 26 mars 2020

Tid:                     09.00-15.30

Plats:                 Fänriksgatan 1, Malmö. Lokal: Ribersborg

Kursledare:       Malin Gunnarsson – Kvalitetsutvecklare, Socionom och  ASI-utbildare.

Kostnad:           Kostnadsfri för abonnentkommuner, fika och lunch ingår. Meddela specialkost.

Anmälan:          För mer info och anmälan kontakta Kvalitetsutvecklare Malin Gunnarsson, tel: 0728-85 48 55, mejl:  malin.gunnarsson@kfsk.se

ASI Styrgrupp - 2 april 2020

ASI styrgrupp träffas två gånger per år. Nästa tillfälle är torsdagen den 2 april 2020 kl 9.30-11.30.

ASI styrgrupp

ASI Net-statistik - 22 april 2020

Under förmiddagen går vi genom funktioner i Net-statistik och sedan får du på egen hand söka statistik i din kommuns inmatade ASI-intervjuer. Ta gärna med dig någon fråga eller målgrupp du vill belysa. Du är välkommen att delta flera gånger! Denna dag passar både för dig som arbetar som ASI-kontaktperson, chef eller kanske utvecklingsledare i kommunen.

Dag:                   Torsdagen den 22 april 2020

Tid:                     09.00-15.30

Plats:                 Fänriksgatan 1 i Malmö, Lokal Ribersborg

Kursledare:       Malin Gunnarsson, Socionom och godkänd ASI utbildare

Kostnad:           Kostnadsfri för abonnentkommuner, fika och lunch ingår. Meddela specialkost.

Anmälan:          För mer info och anmälan kontakta Kvalitetsutvecklare Malin Gunnarsson, tel: 0728-85 48 55, mejl:  malin.gunnarsson@kfsk.se.

ASI Kontaktpersonsnätverk - 30 april 2020

Dag: Torsdagen den 30 april 2020

Tid: kl 09.00-12.00

Plats: Fänriksgatan 1 i Malmö, Lokal Pildammarna

Anmälan till malin.gunnarsson@kfsk.se. Meddela specialkost.

Nätverksmöte LARO - 12 maj 202

Dag:                   Onsdagen den 27 november 2019

Tid:                     Återkommer

Plats:                 Återkommer

Kostnad:           Kostnadsfri

Anmälan:          För mer info och anmälan kontakta Malin Gunnarsson, Kvalitetsutvecklare på Kommunförbundet Skåne malin.gunnarsson@kfsk.se

ASI Chefsnätverk - 12 maj 2020

Chefsnätverket träffas två gånger per år och består av chefer från den kommunala missbruksvården i Skåne. Fokus och tema är olika varje tillfälle. Kom gärna med förslag!

Fokus: 

Dag:                   Tisdagen den 12 maj 2020

Tid:                     09.00-12.00

Plats:                 Fänriksgatan 1, Malmö. Lokal: Pildammarna.

Kursledare:       Malin Gunnarsson – Kvalitetsutvecklare, Socionom och godkänd ASI utbildare

Kostnad:           Kostnadsfri för abonnentkommuner, fika ingår. Meddela specialkost.

Anmälan:          För mer info och anmälan kontakta Kvalitetsutvecklare Malin Gunnarsson, tel: 0728-85 48 55, mejl:  malin.gunnarsson@kfsk.se

ASI dag 4 - 26 maj 2020

 

För dig som genomgått ASI grundutbildning om tre heldagar. Dagen fokuserar på skattningar, stöd till initial vårdplanering och det finns även tid för frågor. Dagen passar även för dig som varit ifrån ASI-arbetet ett tag eller behöver uppfräschning.         

Dag:                   Torsdagen den 26 maj 2020

Tid:                     08.30-15.30

Plats:                 Fänriksgatan 1, Malmö. Lokal: Ribersborg

Kursledare:       Malin Gunnarsson – Kvalitetsutvecklare, Socionom och godkänd ASI utbildare

Kostnad:           Kostnadsfri för abonnentkommuner, fika och lunch ingår. Meddela specialkost.

Anmälan:          För mer info och anmälan kontakta Kvalitetsutvecklare Malin Gunnarsson, tel: 0728-85 48 55, mejl:  malin.gunnarsson@kfsk.se. Anmäl dig senast den 25 november 2019

 

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Malin Gunnarsson