ASI – utbildningar och nätverk

Det regionala arbetet med ASI finansieras av 32 av 33 kommuner i Skåne. Nedan hittar ni vad som är på gång när det gäller utbildningar och olika nätverk inom ramen för arbetet med ASI i Skåne. Välkommen att kika runt!

ASI (Addiction Severity Index) är en strukturerad intervjumetod för att kartlägga och bedöma alkohol- och narkotikarelaterade problem tillsammans med klienten. För att använda ASI-metoden krävs utbildning. Utbildningen omfattar fyra kursdagar (2+1+1) där fjärde dagen handlar om uppföljningsintervjun. Ett viktigt moment under utbildningen är att kursdeltagaren själv genomför en ASI-intervju och skickar till kursledaren för bedömning. Efter avslutad utbildning och godkänd ASI-intervju erhålls ett kursintyg.

ASI-intervjun kan även användas för att följa upp klienter över tid och som en viktig del i systematisk uppföljning.

Kommunförbundet Skåne anordnar grundutbildningar i ASI.

Utbildningsplatserna är i första hand reserverade för handläggare inom socialtjänstens vuxen- och missbruksenheter i ASI-abonnemangskommuner, men kan även erbjudas andra kommuner eller vårdgivare i mån av plats.

Information lämnas av Malin Gunnarsson malin.gunnarsson@kfsk.se

 

ASI Grundutbildning - 7-8 oktober samt 28 november 2019 -fullsatt

 

Dagar:                 7-8 oktober samt uppföljningsdag 28 november 2019

Tid:                     08.30-16.00

Plats:                  Fänriksgatan 1 i Malmö. Lokalen heter Ribersborg

Kursledare:        Malin Gunnarsson, socionom och av Socialstyrelsen godkänd ASI-utbildare

Kostnad:             6000 kr exklusive moms per deltagare. För- och eftermiddagsfika samt lunch ingår i avgiften. Meddela specialkost. OBS! reducerad kostnad för Skånes abonnentkommuner samt Malmö stad, 2 000 kr exklusive moms  Vi debiterar efter genomförandet.

Anmälan:            För mer info och anmälan kontakta Malin Gunnarsson malin.gunnarsson@kfsk.se

ASI (Addiction Severity Index) är en strukturerad intervjumetod för att kartlägga och bedöma alkohol- och narkotikarelaterade problem i samarbete med klienten. Under utbildningen får deltagarna lära sig använda ASI-intervjun i sitt arbete och ges möjlighet att öva intervjutekniken. Utbildningen bygger på Socialstyrelsens version ASI Grund 2007 (reviderad 2017). Gå gärna in på Socialstyrelsens hemsida och läs mer om metoden. Där kan du även hitta ASI-manualen om du vill läsa innan utbildningen. http://www.socialstyrelsen.se/missbrukochberoende/asi-intervjun

Bedömning och återkoppling: Under perioden mellan grundkursen och uppföljningen skall kursdeltagaren göra en egen ASI-intervju samt återkoppling och skicka dessa till utbildaren för bedömning. Det är därför bra att boka in ett intervjutillfälle med en klient i god tid innan utbildningen.

Efter avslutad utbildning och godkänd ASI-intervju erhålls ett kursintyg.

ASI Grundutbildning - 13-14 januari samt 25 februari 2020

 

Dagar:                 13-14 januari samt uppföljningsdag 25 februari 2020

Tid:                     08.30-16.00

Plats:                  Fänriksgatan 1 i Malmö. Lokalen heter Ribersborg

Kursledare:        Malin Gunnarsson, socionom och av Socialstyrelsen godkänd ASI-utbildare

Kostnad:             6000 kr exklusive moms per deltagare. För- och eftermiddagsfika samt lunch (vegetarisk) ingår i avgiften. Meddela specialkost. OBS! reducerad kostnad för Skånes abonnentkommuner samt Malmö stad, 2 000 kr exklusive moms  Vi debiterar efter genomförandet.

Anmälan:            För mer info och anmälan kontakta Malin Gunnarsson malin.gunnarsson@kfsk.se

ASI (Addiction Severity Index) är en strukturerad intervjumetod för att kartlägga och bedöma alkohol- och narkotikarelaterade problem i samarbete med klienten. Under utbildningen får deltagarna lära sig använda ASI-intervjun i sitt arbete och ges möjlighet att öva intervjutekniken. Utbildningen bygger på Socialstyrelsens version ASI Grund 2007 (reviderad 2017). Gå gärna in på Socialstyrelsens hemsida och läs mer om metoden. Där kan du även hitta ASI-manualen om du vill läsa innan utbildningen. http://www.socialstyrelsen.se/missbrukochberoende/asi-intervjun

Bedömning och återkoppling: Under perioden mellan grundkursen och uppföljningen skall kursdeltagaren göra en egen ASI-intervju samt återkoppling och skicka dessa till utbildaren för bedömning. Det är därför bra att boka in ett intervjutillfälle med en klient i god tid innan utbildningen.

Efter avslutad utbildning och godkänd ASI-intervju erhålls ett kursintyg.

 

ASI Fördjupningsdag - familj och umgänge - 27 september 2019

 

Höstens fördjupningshalvdag fokuserar på området Familj och umgänge i ASI-intervjun 

Dag:                   Fredagen den 27 september 2019

Tid:                     08.30-12.00

Plats:                 Kungsgatan 13, Malmö. Lokal: Hörsalen

Kursledare:       Malin Gunnarsson – Kvalitetsutvecklare, Socionom och godkänd ASI utbildare

Kostnad:           Kostnadsfri för abonnentkommuner, fika ingår. Meddela specialkost.

Anmälan:          För mer info och anmälan kontakta Kvalitetsutvecklare Malin Gunnarsson, tel: 0728-85 48 55, mejl:  malin.gunnarsson@kfsk.se

 

ASI Kontaktpersonsnätverk - 17 oktober 2019

Dag: 17 oktober

Tid: kl 09.00-12.00

Plats: Kungsgatan 13 i Malmö, Lokal Hörsalen

Anmälan till malin.gunnarsson@kfsk.se. Meddela specialkost.

ASI Net-statistik - 21 november 2019

Under förmiddagen går vi genom funktioner i Net-statistik och sedan får du på egen hand söka statistik i din kommuns inmatade ASI-intervjuer. Ta gärna med dig någon fråga eller målgrupp du vill belysa. Du är välkommen att delta flera gånger! Denna dag passar både för dig som arbetar som ASI-kontaktperson, chef eller kanske utvecklingsledare i kommunen.

Dag:                   Torsdagen den 21 november 2019

Tid:                     09.00-15.30

Plats:                 Fänriksgatan 1 i Malmö, Lokal Ribersborg

Kursledare:       Malin Gunnarsson, Socionom och godkänd ASI utbildare

Kostnad:           Kostnadsfri för abonnentkommuner, fika och lunch ingår. Meddela specialkost.

Anmälan:          För mer info och anmälan kontakta Kvalitetsutvecklare Malin Gunnarsson, tel: 0728-85 48 55, mejl:  malin.gunnarsson@kfsk.se, senast 12 november 2019.

Nätverksmöte LARO - 27 november 2019 - inställt pga LARO-konferens 16 december 2019

Dag:                   Onsdagen den 27 november 2019

Tid:                     10.00-12.00

Plats:                 Koncernkontoret Region Skåne, Dockplats 26, Malmö

Kostnad:           Kostnadsfri

Anmälan:          För mer info och anmälan kontakta Malin Gunnarsson, Kvalitetsutvecklare på Kommunförbundet Skåne malin.gunnarsson@kfsk.se

ASI Chefsnätverk - 2 december 2019

Chefsnätverket träffas två gånger per år och består av chefer från den kommunala missbruksvården i Skåne. Fokus och tema är olika varje tillfälle. Kom gärna med förslag!

Fokus: 

Dag:                   Måndagen den 2 december 2019

Tid:                     09.00-13.00, avslutas med gemensam lunch och mingel kl 12.00

Plats:                 Fänriksgatan 1, Malmö. Lokal: Pildammarna 1.

Kursledare:       Malin Gunnarsson – Kvalitetsutvecklare, Socionom och godkänd ASI utbildare

Kostnad:           Kostnadsfri för abonnentkommuner, fika och lunch ingår. Meddela specialkost.

Anmälan:          För mer info och anmälan kontakta Kvalitetsutvecklare Malin Gunnarsson, tel: 0728-85 48 55, mejl:  malin.gunnarsson@kfsk.se

ASI dag 4 - 5 december 2019

 

För dig som genomgått ASI grundutbildning om tre heldagar. Dagen fokuserar på skattningar, stöd till initial vårdplanering och det finns även tid för frågor. Dagen passar även för dig som varit ifrån ASI-arbetet ett tag eller behöver uppfräschning.         

Dag:                   Torsdagen den 5 december 2019

Tid:                     08.30-15.30

Plats:                 Fänriksgatan 1, Malmö. Lokal: Ribersborg

Kursledare:       Malin Gunnarsson – Kvalitetsutvecklare, Socionom och godkänd ASI utbildare

Kostnad:           Kostnadsfri för abonnentkommuner, fika och lunch ingår. Meddela specialkost.

Anmälan:          För mer info och anmälan kontakta Kvalitetsutvecklare Malin Gunnarsson, tel: 0728-85 48 55, mejl:  malin.gunnarsson@kfsk.se. Anmäl dig senast den 25 november 2019

 

ASI Styrgrupp - 5 mars 2020

ASI styrgrupp träffas två gånger per år. Nästa tillfälle är torsdagen den 5 mars 2020 kl 9.30-11.30.

ASI styrgrupp

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Malin Gunnarsson