ASI – utbildningar och nätverk

Det regionala arbetet med ASI finansieras av 32 av 33 kommuner i Skåne. Nedan hittar ni vad som är på gång när det gäller utbildningar och olika nätverk inom ramen för arbetet med ASI i Skåne. Välkommen att kika runt!

ASI (Addiction Severity Index) är en strukturerad intervjumetod för att kartlägga och bedöma alkohol- och narkotikarelaterade problem tillsammans med klienten. För att använda ASI-metoden krävs utbildning. Utbildningen omfattar fyra kursdagar (2+1+1) där fjärde dagen handlar om uppföljningsintervjun. Ett viktigt moment under utbildningen är att kursdeltagaren själv genomför en ASI-intervju och skickar till kursledaren för bedömning. Efter avslutad utbildning och godkänd ASI-intervju erhålls ett kursintyg.

ASI-intervjun kan även användas för att följa upp klienter över tid och som en viktig del i systematisk uppföljning.

Kommunförbundet Skåne anordnar grundutbildningar i ASI.

Utbildningsplatserna är i första hand reserverade för handläggare inom socialtjänstens vuxen- och missbruksenheter i ASI-abonnemangskommuner, men kan även erbjudas andra kommuner eller vårdgivare i mån av plats.

Information lämnas av Malin Gunnarsson malin.gunnarsson@kfsk.se

 

ASI Grundutbildning - 17-18 september samt 5 november 2020

 

Dagar:                 17-18 september samt uppföljningsdag 5 november 2020

Tid:                     08.30-16.00

Plats:                  Fänriksgatan 1 i Malmö. Lokalen heter Ribersborg. Eller digitalt via Zoom. Information lämnas till deltagare.

Kursledare:        Malin Gunnarsson, socionom och godkänd ASI-utbildare och Maria Zasacki, samhällsvetare och godkänd ASI-utbildare

Kostnad:             6000 kr exklusive moms per deltagare. För- och eftermiddagsfika samt lunch ingår i avgiften. Meddela specialkost. OBS! reducerad kostnad för Skånes abonnentkommuner samt Malmö stad, 2 000 kr exklusive moms  Vi debiterar efter genomförandet.

Anmälan:            För mer info och anmälan kontakta Malin Gunnarsson malin.gunnarsson@kfsk.se

ASI (Addiction Severity Index) är en strukturerad intervjumetod för att kartlägga och bedöma alkohol- och narkotikarelaterade problem i samarbete med klienten. Under utbildningen får deltagarna lära sig använda ASI-intervjun i sitt arbete och ges möjlighet att öva intervjutekniken. Utbildningen bygger på Socialstyrelsens version ASI Grund 2007 (reviderad 2017). Gå gärna in på Socialstyrelsens hemsida och läs mer om metoden. Där kan du även hitta ASI-manualen om du vill läsa innan utbildningen. http://www.socialstyrelsen.se/missbrukochberoende/asi-intervjun

Bedömning och återkoppling: Under perioden mellan grundkursen och uppföljningen skall kursdeltagaren göra en egen ASI-intervju samt återkoppling och skicka dessa till utbildaren för bedömning. Det är därför bra att boka in ett intervjutillfälle med en klient i god tid innan utbildningen.

Efter avslutad utbildning och godkänd ASI-intervju erhålls ett kursintyg.

ASI Styrgrupp - 1 oktober 2020

ASI styrgrupp träffas två gånger per år. Nästa tillfälle är torsdagen den 1 oktober 2020 kl 9.30-11.30.

ASI styrgrupp

ASI Chefsutbildning - 6 oktober 2020

Utbildningsdagen riktar sig till dig som arbetar som chef och har medarbetare som arbetar med ASI. Under dagen får du tillfälle att bekanta dig ASI-intervjun, men framförallt kommer vi att gå genom hur du kan utnyttja ASI på bästa sätt i ditt arbete när det gäller bedömningar, ärendehandledning, målgruppsanalys och systematisk uppföljning.

Dag: Tisdagen 6 oktober 2020
Tid: 09.00-15.30
Plats: Via Zoom
Kursledare: Malin Gunnarsson – Kvalitetsutvecklare, Socionom och ASI-utbildare.
Kostnad: Kostnadsfri för abonnentkommuner.
Anmälan: För mer info och anmälan kontakta Kvalitetsutvecklare Malin Gunnarsson, tel: 0728-85 48 55, mejl: malin.gunnarsson@kfsk.se

ASI Net-statistik - 15 oktober 2020

Under förmiddagen går vi genom funktioner i Net-statistik och sedan får du på egen hand söka statistik i din kommuns inmatade ASI-intervjuer. Ta gärna med dig någon fråga eller målgrupp du vill belysa. Du är välkommen att delta flera gånger! Denna dag passar både för dig som arbetar som ASI-kontaktperson, chef eller kanske utvecklingsledare i kommunen.

Dag:                   Onsdagen den 15 oktober 2020

Tid:                     09.00-15.30

Plats:                 Fänriksgatan 1 i Malmö. Lokal Ribersborg, eller via Zoom. Återkommer längre fram.

Kursledare:       Malin Gunnarsson, Socionom och godkänd ASI utbildare

Kostnad:           Kostnadsfri för abonnentkommuner, fika och lunch ingår. Meddela specialkost.

Anmälan:          För mer info och anmälan kontakta Kvalitetsutvecklare Malin Gunnarsson, tel: 0728-85 48 55, mejl:  malin.gunnarsson@kfsk.se.

Nätverksmöte LARO - 12 november 2020

Dag:                   12 november 2020

Tid:                     13.30-16.00

Plats:                Region Skåne, Dockplatsen 26 i Malmö, lokal styrbord – babord

Kostnad:           Kostnadsfri, fika ingår

Anmälan:          För mer info och anmälan kontakta Malin Gunnarsson, Kvalitetsutvecklare på Kommunförbundet Skåne malin.gunnarsson@kfsk.se

Net-Klient inmatning - 18 november 2020

Lär dig grunderna i Net-klient. Du får bland annat lära dig hur du matar in ASI-intervjuer, Ubåtar och hur du delar dokument. Ta med dig en eller ett par ASI-intervjuer som du kan lägga in under utbildningstillfället. Riktar sig till dig som är godkänd ASI-användare och inte riktigt kommit igång att lägga in ASI-intervjuer i Net-klient ännu. 

Dag:                   Den 18 november 2020

Tid:                     08.30-12.00

Plats:                 Fänriksgatan 1, Malmö. Lokal: Ribersborg

Kursledare:       Maria Zasacki, samhällsvetare och godkänd ASI-utbildare

Kostnad:           Kostnadsfri för abonnentkommuner, fika ingår. Meddela specialkost.

Anmälan:          För mer info och anmälan kontakta Kvalitetsutvecklare Malin Gunnarsson, tel: 0728-85 48 55, mejl:  malin.gunnarsson@kfsk.se

ASI Kontaktpersonsnätverk -26 november 2020

Dag: Den 26 november 2020

Tid: kl 09.00-12.00

Plats: Fänriksgatan 1 i Malmö. Lokal Pildammarna eller digitalt via Zoom. Återkommer närmare.

Anmälan till malin.gunnarsson@kfsk.se. Meddela specialkost.

ASI dag 4 - 7 december 2020

För dig som genomgått ASI grundutbildning om tre heldagar. Dagen fokuserar på skattningar, stöd till initial vårdplanering och det finns även tid för frågor. Dagen passar även för dig som varit ifrån ASI-arbetet ett tag eller behöver uppfräschning.         

Dag:                  7 december 2020

Tid:                     08.30-15.30

Plats:                Digitalt via Zoom

Kursledare:       Malin Gunnarsson – Socionom och godkänd ASI utbildare

Kostnad:           Kostnadsfri för abonnentkommuner, fika och lunch ingår. Meddela specialkost.

Anmälan:          För mer info och anmälan kontakta Kvalitetsutvecklare Malin Gunnarsson, tel: 0728-85 48 55, mejl:  malin.gunnarsson@kfsk.se.

 

ASI Chefsnätverk - 9 december 2020

Chefsnätverket träffas två gånger per år och består av chefer från den kommunala missbruksvården i Skåne. Fokus och tema är olika varje tillfälle. Kom gärna med förslag!

Fokus:               Omvärldsbevakning

Dag:                   9 december 2020

Tid:                     09.00-12.00

Plats:                Fänriksgatan 1 i Malmö. Lokal Ribersborg, eller digitalt via Zoom.

Kursledare:       Malin Gunnarsson, socionom och godkänd ASI-utbildare och Maria Zasacki, samhällsvetare och godkänd ASI-utbildare

Kostnad:           Kostnadsfri för abonnentkommuner, fika och lunch ingår. Meddela specialkost.

Anmälan:          För mer info och anmälan kontakta Kvalitetsutvecklare Malin Gunnarsson, tel: 0728-85 48 55, mejl:  malin.gunnarsson@kfsk.se

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Malin Gunnarsson