BoU-satsningen

Det regionala utvecklingsarbetet inom den sociala barn- och ungdomsvården bygger på en överenskommelse mellan regeringen och SKL. Satsningen har pågått sedan 2012. Utvecklingsarbetet kallat BoU-satsningen handlar om att initiera och stödja ett långsiktigt och kontinuerligt förbättringsarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården.

För att ytterligare stärka detta arbete har regeringen tillsatt en nationell samordnare för den sociala barn och ungdomsvården. Samordnaren Cecilia Grefve beskriver sitt uppdrag så här:

”Min uppgift är att driva på utvecklingen inom den sociala barn- och ungdomsvården så att barn och unga får den hjälp och det stöd som de behöver. För detta behövs en bred dialog och en kraftsamling på alla nivåer”

Nationellt prioriterade utvecklingsområden

I Skåne har vi inom ramen för BoU-satsningen också prioriterat att stödja kommunerna i samordning och metodstöd av BBIC. Samordnare/metodstödjare är saera.khan@kfsk.se

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Emelie Sundén