Skåne igång med ”Stärkt skydd för barn och unga”

Nu har Skånes kommuner påbörjat arbetet med Handlingsplanen för den sociala barn- och ungdomsvården ”Stärkt skydd för barn och unga”.