Individ och familj

Kommunförbundet Skåne, avdelningen för Hälsa och social välfärd arbetar med intressebevakning inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg.

Bland annat omfattar området missbruk och beroende, barn och unga.

Inom vår ramupphandling som vi utför för kommunerna inom vård och behandling, handledning finns ett stort område som rör individ och familj. Mer information finns under fliken upphandling.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Carina Lindkvist