Nyheter

Internationellt intresse för Skånes jämställdhetsarbete

Den 13 juni kom en grupp kinesiska forskare på besök hos Kommunförbundet Skåne för att ta del av hur Skåne arbetar med jämställdhet. Linda Leveau, samordnare för likarättsfrågor, och Ingela Sjöberg, strateg folkhälso- och barnrättsfrågor, tog emot gruppen med stor entusiasm. Ett studiebesök som verkar givit god effekt och inspiration för forskarna.

Publicerad: 15 juni, 2018Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Kinesiskt studiebesök till Kommunförbundet Skåne – vill få inspiration av skånskt likarättsarbete

Den 13 juni välkomnar Kommunförbundet Skåne en grupp kinesiska forskare till Lund för att ta del av och inspireras av det likarättsarbete som pågår ute i de skånska kommunerna. Tillsammans med Raoul Wallenberginstitutet för mänskliga rättigheter och humanitär rätt ska gruppen skriva en textbok på universitetsnivå om jämställdhet och mänskliga rättigheter, som är den första i Kinas historia att skrivas.

Publicerad: 12 juni, 2018Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Med målgruppen i centrum

Den 4:e maj hölls det sista tillfället i utbildningen i användardriven innovation och tjänstedesign i Medborgarhuset i Eslöv. Användardriven innovation och tjänstedesign är en arbetsmetod i förändringsarbeten och går ut på att involvera målgruppen i förändringsprocessen. En grupp deltagare i BOSS har nu gått färdigt utbildningen.

Rapportsläpp: Ungas hälsa utifrån könsidentitet

Den 8 maj släpptes rapporten "Ungas hälsa utifrån könsidentitet" (2018) som är framtagen som ett kompletterande underlag från "Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne 2016". Det nya unika kunskapsunderlaget visar att åtgärder måste formuleras på både kort och lång sikt för unga transpersoner och icke-binära i Skåne.

Publicerad: 9 maj, 2018Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Chefsseminarium inom socialtjänst och vård och omsorg

Mer än 70 deltagare var samlade den 2 maj för ett chefsseminarium inom socialtjänst och vård och omsorg. På schemat stod en översyn av socialtjänstlagen, reflektioner från Tillitsdelegationens arbete och en framtidsspaning utifrån den ekonomiska utmaningen i den sociala välfärden.

Publicerad: 9 maj, 2018Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

”Vi skriver en ny historia där transpersoner är med!”

Kommunförbundet Skåne har tillsammans med Region Skåne tagit fram ”Folkhälsoenkäten Barn och Unga i Skåne 2016”. Enkäten är en tvärsnittsundersökning vilken ger en ögonblicksbild av hur barn och unga mår i Skåne. Unikt för enkäten är det kunskapsunderlag som visar unga transpersoner och icke-binäras hälsa i Skåne.

Publicerad: 25 april, 2018Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

”Mötet är utgångspunkten för hela Tillitsdelegationen”

Kommunförbundet Skånes beredning hälsa och social välfärd bjöd igår in till ett seminarium med medverkande från Tillitsdelegationen. Fokus under seminariet låg på vad tillitstyrning kan innebär för våra kommunala verksamheter inom området hälsa och social välfärd.

Publicerad: 13 mars, 2018Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Skåne kraftsamlar för en mer jämlik hälsa

De skånska kommunernas arbetet för jämställdhet, jämlikhet och likabehandling är i full gång. Den 13 februari arrangerades Skånskt Knytkalas där gästerna erbjöds en buffé av normmedvetna processer. På bilden: Ingela Sjöberg

Publicerad: 16 februari, 2018Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer