Nyheter

Hur kan ICF och KVÅ användas i strukturerad dokumentation i kommunal hälso- och sjukvård?

Den 16 april bjöd Kommunförbundet Skåne in till en heldag om hur ICF och KVÅ kan användas i strukturerad dokumentation i kommunal hälso- och sjukvård. Dagen syftade till att informera om den nya föreskrift som träder i kraft den 1 januari 2019 (HSLF-FS 2017:67) som bland annat kommer att innebära att kommunerna blir skyldiga att lämna uppgifter om vissa vidtagna hälso- och sjukvårdsåtgärder, klassificerade enligt KVÅ, till Socialstyrelsens register över insatser inom kommunal hälso- och sjukvård.

Publicerad: 21 juni, 2018Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Internationellt intresse för Skånes jämställdhetsarbete

Den 13 juni kom en grupp kinesiska forskare på besök hos Kommunförbundet Skåne för att ta del av hur Skåne arbetar med jämställdhet. Linda Leveau, samordnare för likarättsfrågor, och Ingela Sjöberg, strateg folkhälso- och barnrättsfrågor, tog emot gruppen med stor entusiasm. Ett studiebesök som verkar givit god effekt och inspiration för forskarna.

Publicerad: 15 juni, 2018Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Kinesiskt studiebesök till Kommunförbundet Skåne – vill få inspiration av skånskt likarättsarbete

Den 13 juni välkomnar Kommunförbundet Skåne en grupp kinesiska forskare till Lund för att ta del av och inspireras av det likarättsarbete som pågår ute i de skånska kommunerna. Tillsammans med Raoul Wallenberginstitutet för mänskliga rättigheter och humanitär rätt ska gruppen skriva en textbok på universitetsnivå om jämställdhet och mänskliga rättigheter, som är den första i Kinas historia att skrivas.

Publicerad: 12 juni, 2018Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Med målgruppen i centrum

Den 4:e maj hölls det sista tillfället i utbildningen i användardriven innovation och tjänstedesign i Medborgarhuset i Eslöv. Användardriven innovation och tjänstedesign är en arbetsmetod i förändringsarbeten och går ut på att involvera målgruppen i förändringsprocessen. En grupp deltagare i BOSS har nu gått färdigt utbildningen.

Publicerad: 29 maj, 2018Sidansvarig: Matilda Hjalmar

Läs mer

Rapportsläpp: Ungas hälsa utifrån könsidentitet

Den 8 maj släpptes rapporten "Ungas hälsa utifrån könsidentitet" (2018) som är framtagen som ett kompletterande underlag från "Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne 2016". Det nya unika kunskapsunderlaget visar att åtgärder måste formuleras på både kort och lång sikt för unga transpersoner och icke-binära i Skåne.

Publicerad: 9 maj, 2018Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Chefsseminarium inom socialtjänst och vård och omsorg

Mer än 70 deltagare var samlade den 2 maj för ett chefsseminarium inom socialtjänst och vård och omsorg. På schemat stod en översyn av socialtjänstlagen, reflektioner från Tillitsdelegationens arbete och en framtidsspaning utifrån den ekonomiska utmaningen i den sociala välfärden.

Publicerad: 9 maj, 2018Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

”Vi skriver en ny historia där transpersoner är med!”

Kommunförbundet Skåne har tillsammans med Region Skåne tagit fram ”Folkhälsoenkäten Barn och Unga i Skåne 2016”. Enkäten är en tvärsnittsundersökning vilken ger en ögonblicksbild av hur barn och unga mår i Skåne. Unikt för enkäten är det kunskapsunderlag som visar unga transpersoner och icke-binäras hälsa i Skåne.

Publicerad: 25 april, 2018Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer