Nyheter

Save the date – Munhälsa och nutrition för vuxna och äldre 10 april 2018

Enheten för Tandvårdsstyrning, Kommunförbundet Skåne och Kunskapscentrum geriatrik arrangerar tillsammans en kostnadsfri utbildningsdag i munhälsa och nutrition för vuxna och äldre. Programmet belyser forskning, goda exempel och föredrag av föreläsare från flera olika professioner. Dagen

Publicerad: 4 december, 2017Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

72 punkter för delaktighet på lika villkor

Personer med funktionsnedsättning är kvinnor och män, föräldrar, barn och andra anhöriga. De studerar, jobbar eller står utanför arbetsmarknaden. Bland dessa finns en stor mångfald och kraft, som vi i samhället är dåliga på att

Publicerad: 22 november, 2017Sidansvarig: Jenny Hellstrand

Läs mer

Nu är vi igång!

Av de 33 skånska kommunerna är det 16 kommuner som valt att delta i projektet BOSS, som handlar om bred operativ strategisk samverkan av ensamkommande barn och unga samt nyanlända. Sedan projektet startade i november

Publicerad: 9 november, 2017Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

DISAM nätverk

Vad är DISAM?  Tanken med DISAM är att det i alla kommuner – stora som små – ska kunna finnas en funktion som samordnar aktiviteter för brukarinflytande, sprider information och är en länk till Kommunförbundet

”Ett prestigelöst samarbete mellan oss som ordförande”

Hälso- och sjukvårdsavtalet Arbetet med hälso- och sjukvårdsavtalet påbörjades våren 2013. Det var en politisk styrgrupp med representanter från Region Skåne och Skånes kommuner som ledde arbetet, med stöd av en gemensam tjänstemannagrupp med representation

Publicerad: 28 september, 2017Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Kommunförbundet Skåne deltar i Förnyelselabbet

Innovations- och samverkansplattform Förnyelselabbet är en satsning av Sveriges kommuner och Landsting med syfte att verka som en sektorsövergripande innovations- och samverkansplattform, för att med användarens perspektiv lösa komplexa frågor på nationell nivå. För tillfället

Publicerad: 1 september, 2017Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Förfrågan från Nationellt nätverk för funktionshinderfrågor

Nationellt nätverk för funktionshinderfrågor har gått ut med en förfrågan kring vilka utvecklingsarbete som bedrivs ute i kommunerna. De vill veta arbetets namn (annars frågeställningen), om någon speciell metod används, vilka kanaler som finns i medverkande kommuner, om kommunen önskar stöd

Publicerad: 10 augusti, 2017Sidansvarig: Jenny Hellstrand

Läs mer

Nya blanketter från Försäkringskassan

Det handlar om två nya blanketter som ska börja användas för redovisning som skickas in till Försäkringskassan efter den 29 maj. En av blanketterna avser endast kommunen. 1 En helt ny blankett som kommunerna ska

DISAM nätverk 2 juni

DISAM nätverket den 2 juni är inställt pga för få anmälda. Har du frågor eller funderingar så kontakta Carina Steffert. carina.steffert@hassleholm.se

Produktvisning inför ny upphandling av hjälpmedel

Tillsammans med en referensgrupp av representanter för de skånska kommunerna genomför Kommunförbundet Skåne upphandlingar inom ramen för ”Samverkansorganisationen för hjälpmedelsfrågor”. Vi är nu i uppstarten av en ny upphandling för rullstolar och har därför bjudit

Publicerad: 21 april, 2017Sidansvarig: Håkan Jönsson

Läs mer