Nyheter

DISAM nätverk

Vad är DISAM?  Tanken med DISAM är att det i alla kommuner – stora som små – ska kunna finnas en funktion som samordnar aktiviteter för brukarinflytande, sprider information och är en länk till Kommunförbundet

”Ett prestigelöst samarbete mellan oss som ordförande”

Hälso- och sjukvårdsavtalet Arbetet med hälso- och sjukvårdsavtalet påbörjades våren 2013. Det var en politisk styrgrupp med representanter från Region Skåne och Skånes kommuner som ledde arbetet, med stöd av en gemensam tjänstemannagrupp med representation

Publicerad: 28 september, 2017Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Kommunförbundet Skåne deltar i Förnyelselabbet

Innovations- och samverkansplattform Förnyelselabbet är en satsning av Sveriges kommuner och Landsting med syfte att verka som en sektorsövergripande innovations- och samverkansplattform, för att med användarens perspektiv lösa komplexa frågor på nationell nivå. För tillfället

Publicerad: 1 september, 2017Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Förfrågan från Nationellt nätverk för funktionshinderfrågor

Nationellt nätverk för funktionshinderfrågor har gått ut med en förfrågan kring vilka utvecklingsarbete som bedrivs ute i kommunerna. De vill veta arbetets namn (annars frågeställningen), om någon speciell metod används, vilka kanaler som finns i medverkande kommuner, om kommunen önskar stöd

Publicerad: 10 augusti, 2017Sidansvarig: Jenny Hellstrand

Läs mer

Nya blanketter från Försäkringskassan

Det handlar om två nya blanketter som ska börja användas för redovisning som skickas in till Försäkringskassan efter den 29 maj. En av blanketterna avser endast kommunen. 1 En helt ny blankett som kommunerna ska

DISAM nätverk 2 juni

DISAM nätverket den 2 juni är inställt pga för få anmälda. Har du frågor eller funderingar så kontakta Carina Steffert. carina.steffert@hassleholm.se

Produktvisning inför ny upphandling av hjälpmedel

Tillsammans med en referensgrupp av representanter för de skånska kommunerna genomför Kommunförbundet Skåne upphandlingar inom ramen för ”Samverkansorganisationen för hjälpmedelsfrågor”. Vi är nu i uppstarten av en ny upphandling för rullstolar och har därför bjudit

Publicerad: 21 april, 2017Sidansvarig: Håkan Jönsson

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSNYTT

ÄLDRENYTT utökas så att det även innehåller information om SKL:s arbete kring funktionsnedsättning. Därför byter det nu namn till ”Vård- och omsorgsnytt”. Nästa sändning är den 20 april klockan 15.00-16.00. Vill du vara med? Anmäl dig

Publicerad: 19 april, 2017Sidansvarig: Jenny Hellstrand

Läs mer

Uppstartskonferens för BOSS

Att komma till Sverige Kasim Husseini kom som ensamkommande barn till Sverige 2001. Kasim berättade om resan och flykten från ett fattigt Afghanistan till Sverige. Han talade om fattigdom och svårigheter längst vägen, om Sverige

Publicerad: 6 april, 2017Sidansvarig: Dhara Söderström

Läs mer