Aktuellt inom FoU Välfärd

Läs senaste nytt inom FoU Välfärd här!

2018 års vårbudgetproposition och vårändringsbudget

Här kan du ta del av sektionen för socialtjänsten på SKLs vårdbudgetproposition och vårändringsbudget.

Budgetprop. och vårändringsbudget 2018 för socialtjänsten

Publicerad: 2018-04-17

Stärkta resurser till forskning för RSS

RSS (Regionala samverkans- och stödstrukturer) är ett nationellt SKL-nätverk som upprättades 2010 med syfte att tillsammans stötta, skapa förutsättningar och vara en länk mellan lokal och nationell nivå för bättre kunskapsutveckling inom socialtjänsten och angränsande hälso- och sjukvård.

Nu har en forskargrupp har fått förmånen att titta närmare på RSS roller och förutsättningarna när det gäller kunskapsstyrning i socialtjänsten. Projektet (KuRSS) är ännu bara i startgroparna men kommer att starta med ett frågeunderlag till alla personer inom RSS-miljö och genomförs i samarbete mellan Umeå universitet, Luleå tekniska universitet och FoUI Norrbottens Kommuner. Syftet med projektet är att öka förståelsen för de regionala stödstrukturernas roll och förutsättningar i de kunskapsstyrningsprocesser som pågår.

Läs mer här: https://www.norrbottenskommuner.se/foui/regionala-samverkans-och-stoedstrukturer-projekt/

Publicerat: 2018-03-28

Partnerskapskonferens för EIP-AHA

Den 27–28 februari höll det europeiska innovationspartnerskapet för aktivt och hälsosamt åldrande, EIP-AHA, sin årliga partnerkonferens i Bryssel. Från Skåne, som är en reference site, deltog representanter från Region Skåne och Kommunförbundet Skåne. Årets tema var ”digital omställning av hälsa och sjukvård för aktivt och hälsosamt åldrande i Europa”. Under de två dagarna diskuterades bland annat partnerskapets mål och bedrifter i allmänhet samt mer konkreta frågor kring bland annat elektroniska journaler och hur man bygger kapacitet för digital hälsa i Europa. Sammanfattningsvis var budskapet från de ansvariga generaldirektoraten (DG SANTE och DG CONNECT) att satsningar på digital hälsa även i fortsättningen kommer vara en prioritering för kommissionen. Här fyller partnerskapet en viktig roll som en plattform för utbyte av metodologier och tekniker som kan vara till allas vinning i arbetet med aktivt och hälsosamt åldrande.

Text: http://skane.eu/partnerskapskonferens-for-eip-aha/

Publicerat: 2018-03-19

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Nicolina Fransson