Publikationer

Delaktighetsmodellen – en väg mot empowerment. Uppföljningsstudie av erfarenheter från Skåne
Skriftserie 2014 webb

2011 – Har Delaktighetsmodellen ökat brukarnas möjligheter och förmåga att ha inflytande över sina liv?
Minirapport 2011 webb

Delaktighetsmodellen – En väg mot empowerment
Skriftserie 2010-2 webb

2010 – Har Delaktighetsmodellen ökat brukarnas möjligheter och förmåga att ha inflytande över sina liv?
Minirapport 2010 webb

Vill du ha någon av våra publikationer upptryckt kan du beställa det här.

Kommunförbundet Skåne förespråkar digitalt material av hänsyn till såväl miljö som ekonomi. Vi har inga stora upplagor upptryckta, därför kan en beställning 2-3 veckor.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Nicolina Fransson