Publikationer

  • Vi vill slå ett slag för Emanuel Åhlfeldts färska avhandling ”Hållbart utvecklingsarbete i vård och omsorg. Ett institutionellt perspektiv på projekt i en professionell och byråkratisk kontext”, skriven vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande vid Linköpings universitet. Emanuel fil. dr i sociologi. Avhandlingen visar att kunskap och resultat från utvecklingsprojekt i vård och omsorg i låg utsträckning överförs till, och integreras i, ordinarie vård och omsorgsorganisationer. Emanuel identifierar en rad olika faktorer som ligger till grund för detta, och belyser vilka mekanismer som gör att resultat från ett utvecklingsprojekt kan lyckas att ”ta sig in i” de ordinarie vård och omsorgsorganisationerna.

Ladda ner den här: Avhandling Emanuel Åhlfeldt 2017

  • Nu är den äntligen publicerad! Rapporten Rättighetsbärare eller problembärare? Barns rätt att komma till tals i socialtjänstens insatser. Av Maria Heimer och Elisabet Näsman med Joakim Palme. Det är Stiftelsen Allmänna Barnhuset som sedan 2013 har stöttat forskningsprojektet Målkonflikter i socialtjänstens arbete med utsatta barn som bedrivits av forskarna Maria Heimer, Elisabet Näsman och Joakim Palme. Syftet med studien var att undersöka relationen mellan barns rätt till delaktighet och deras rätt till skydd och stöd från samhället.
  • Ladda ner rapporten här: http://www.allmannabarnhuset.se/produkt/rattighetsbarare-eller-problembarare/

 

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Nicolina Fransson