Publikationer

Vi vill slå ett slag för Emanuel Åhlfeldts färska avhandling ”Hållbart utvecklingsarbete i vård och omsorg. Ett institutionellt perspektiv på projekt i en professionell och byråkratisk kontext”, skriven vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande vid Linköpings universitet. Emanuel fil. dr i sociologi.

Avhandlingen visar att kunskap och resultat från utvecklingsprojekt i vård och omsorg i låg utsträckning överförs till, och integreras i, ordinarie vård och omsorgsorganisationer. Emanuel identifierar en rad olika faktorer som ligger till grund för detta, och belyser vilka mekanismer som gör att resultat från ett utvecklingsprojekt kan lyckas att ”ta sig in i” de ordinarie vård och omsorgsorganisationerna.

Ladda ner den här: Avhandling Emanuel Åhlfeldt 2017

Delaktighetsmodellen – en väg mot empowerment. Uppföljningsstudie av erfarenheter från Skåne
Skriftserie 2014 webb

2011 – Har Delaktighetsmodellen ökat brukarnas möjligheter och förmåga att ha inflytande över sina liv?
Minirapport 2011 webb

Delaktighetsmodellen – En väg mot empowerment
Skriftserie 2010-2 webb

2010 – Har Delaktighetsmodellen ökat brukarnas möjligheter och förmåga att ha inflytande över sina liv?
Minirapport 2010 webb

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Nicolina Fransson