Publikationer

Forskningscirklar – om barns och ungdomars delaktighet inom socialtjänsten

Forskningsrapport innefattande redovisning och resultat av de forskningscirklar som pågått i fyra län. Rapporten beskriver hur forskningscirklar går till, vilket förhoppningsvis kan inspirera till att fler genomför forskningscirklar gällande barns och ungdomars delaktighet i ärenden som berör dem. Socialtjänstens arbete för att barn och ungdomar ska vara delaktiga i ärenden som berör dem behöver fortsätta utvecklas och forskningscirklar har visat sig vara en bra metod att använda för att stödja och bidra till verksamheternas utveckling inom detta område.

Ladda ner den här: fou-rapport-2018_6-forskningscirklar-om-barns-och-ungdomars-delaktighet-inom-socialtjansten

Avhandling Emanuel Åhlfeldt 2017

Vi vill slå ett slag för Emanuel Åhlfeldts färska avhandling ”Hållbart utvecklingsarbete i vård och omsorg. Ett institutionellt perspektiv på projekt i en professionell och byråkratisk kontext”, skriven vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande vid Linköpings universitet. Emanuel fil. dr i sociologi. Avhandlingen visar att kunskap och resultat från utvecklingsprojekt i vård och omsorg i låg utsträckning överförs till, och integreras i, ordinarie vård och omsorgsorganisationer. Emanuel identifierar en rad olika faktorer som ligger till grund för detta, och belyser vilka mekanismer som gör att resultat från ett utvecklingsprojekt kan lyckas att ”ta sig in i” de ordinarie vård och omsorgsorganisationerna.

Ladda ner den här: Avhandling Emanuel Åhlfeldt 2017

Rättighetsbärare eller problembärare? 

Nu är den äntligen publicerad! Rapporten Rättighetsbärare eller problembärare? Barns rätt att komma till tals i socialtjänstens insatser. Av Maria Heimer och Elisabet Näsman med Joakim Palme. Det är Stiftelsen Allmänna Barnhuset som sedan 2013 har stöttat forskningsprojektet Målkonflikter i socialtjänstens arbete med utsatta barn som bedrivits av forskarna Maria Heimer, Elisabet Näsman och Joakim Palme. Syftet med studien var att undersöka relationen mellan barns rätt till delaktighet och deras rätt till skydd och stöd från samhället.

Ladda ner rapporten här: http://www.allmannabarnhuset.se/produkt/rattighetsbarare-eller-problembarare/

 

Senast uppdaterad: