Barn med svårt utåtagerande beteende

Projektet Barn med Svårt Utagerande Beteende (SUB)

  • Utarbeta en modell för att tidigare upptäcka barn med utagerande beteende och att förbättra nuvarande insatser för dessa barn och deras föräldrar
  • Följa utvecklingen kring samverkan inom ramen för Samordnad Individuell Plan (SIP). Knyta en formativ utvärdering till projektet

Samverkan bygger på att aktörer inom BUP, socialtjänsten och förskola/skola ska utarbeta samverkansformer för den aktuella målgruppen med en självklar förhoppning om att samverkansformerna ska kunna appliceras för alla barn och unga inom verksamheternas områden. I projektet medverkar 10 skånska kommuner. FoU-välfärd sitter i styrgruppen för projektet.

Här finns den skånegemensamma mallen för SIP.

Barn med svårt utagerande beteende , bildspel om projektet.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Nicolina Fransson