Öppna Jämförelser Funktionshinder

Här finns information om Öppna Jämförelser inom Funktionshinderområdet!

Nationell brukarundersökning inom funktionshinderområdet hösten 2016

En nationell brukarundersökning inom boende, daglig verksamhet och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning kommer att genomföras under hösten 2016. Målet är att ta fram resultatindikatorer för jämförelser och förbättringsarbete inom ramen för Öppna jämförelser.

SKL har tillsammans med Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) genomfört en testomgång 2015. I höst genomförs brukarundersökningen igen i en utvärderad och förbättrad form. Den är öppen för lokalt genomförande i kommuner och verksamheter under september-oktober och inrapportering av resultat till SKL och RKA ska ske senast den 31 oktober.

SKL har kommit överens med Neonova, som har webbenkätverktyget Pict-O-Stat, om att kommunerna även i 2016 års undersökning får tillgång till verktyget kostnadsfritt.

Intresseanmälan till undersökningen 2016 görs via länken nedan. Anmälan är inte bindande, utan innebär bara att ni får information om undersökningen. Förmiddagen den 29 augusti planeras ett uppstartsmöte i Stockholm. Tillfället kommer också gå att följa via länk. Mer information om anmälan kommer.

Här finns mer information!

 

Senast uppdaterad: