Öppna jämförelser

Kommunförbundet Skåne har påbörjat ett arbete tillsammans med kommunerna kring Öppna Jämförelser.

Aktuellt

Den 7 februari arrangerades en dag kring Öppna jämförelser inriktning förberedelse och planering inför uppgiftsinsamling.

Stöd under 2016

Inspirationsdag om Öppna jämförelser 2016-09-01

Välkommen till en inspirationsdag/workshop om Öppna jämförelser! Under dagen tas även andra nyckeltal inom socialtjänstområdet i Kommun och landstingsdatabasen Kolada upp samt hur man kan använda dessa i sin verksamhetsutveckling. Läs mer om dagen via länken nedan.

Inspirationsdag 1/9

Inspirationsföreläsning och workshop 2016-05-31:
Den 31 maj bjöd Kommunförbundet Skåne tillsammans med  Eva Sjöstedt, kvalitetssamordnare i Kävlinge in till en inspirationsföreläsning och workshop med syfte att dela erfarenheter omkring hur man kan arbeta med mottagande av resultaten i Öppna Jämförelser inför att Socialstyrelsens publicerar dessa i juni.

Här finns en inspelning av dagen;

webbsändning 31/5

En första nätverksträff 8/3:

En första nätverksträff med ca 25 deltagare från 12 kommuner har genomförts den 8/3. Nätverksträffen gav en kartläggning av nuläget för arbetet med Öppna Jämförelser. Goda exempel lyftes fram, gemensamma svårigheter och utvecklingsområden samlades in.

 

Om ni är intresserade av att veta mer, kontakta Nicolina.fransson@kfsk.se

Här finns mer information om Öppna Jämförelser hos SKL.

Här finns mer information hos Socialstyrelsen.

 

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Nicolina Fransson