Regionala Samverkans och Stödstrukturer RSS

Kommunförbundet Skåne är en av de 24 Regionala Samverkans och Stödstrukturerna (RSS) i Sverige.

RSS är ett nationellt SKL-nätverk som upprättades 2010 med syfte att tillsammans stötta, skapa förutsättningar och vara en länk mellan lokal och nationell nivå för bättre kunskapsutveckling inom socialtjänsten och angränsande hälso- och sjukvård.

Målen med de regionala stödstrukturerna är att de ska

 • bidra till en förbättring av socialtjänstens verksamhet, till nytta för
  brukarna
 • kunna försörja kommunerna och landstingens verksamheter med ett
  praktiskt verksamhetsstöd
 • medverka till att skapa förutsättningar för en evidensbaserad praktik
  i hela socialtjänsten och närliggande hälso- och sjukvård
 • vara en arena för lokala och regionala politiska prioriteringar och
  strategier inom välfärdsområdet
 • vara en dialogpart gentemot den nationella nivån i frågor som rör
  kunskapsutveckling och kunskapsstyrning
 • utgöra ett utvecklingsstöd för implementering av ny kunskap, till
  exempel nationella riktlinjer och nya metoder.

RSS-nätverket träffas fyra gånger per år

Se filmen om Regionala Samverkans och Stödstrukturer (RSS) här

Stärkta resurser till forskning för RSS

RSS (Regionala samverkans- och stödstrukturer) är ett nationellt SKL-nätverk som upprättades 2010 med syfte att tillsammans stötta, skapa förutsättningar och vara en länk mellan lokal och nationell nivå för bättre kunskapsutveckling inom socialtjänsten och angränsande hälso- och sjukvård.

Nu har en forskargrupp har fått förmånen att titta närmare på RSS roller och förutsättningarna när det gäller kunskapsstyrning i socialtjänsten. Projektet (KuRSS) är ännu bara i startgroparna men kommer att starta med ett frågeunderlag till alla personer inom RSS-miljö och genomförs i samarbete mellan Umeå universitet, Luleå tekniska universitet och FoUI Norrbottens Kommuner. Syftet med projektet är att öka förståelsen för de regionala stödstrukturernas roll och förutsättningar i de kunskapsstyrningsprocesser som pågår.

Läs mer här: https://www.norrbottenskommuner.se/foui/regionala-samverkans-och-stoedstrukturer-projekt/

Publicerat: 2018-03-28

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Nicolina Fransson