FoU-nätverket Skåne

FoU-nätverket Skåne är ett nätverk för alla medarbetare och chefer som i sin funktion arbetar med forskning, utveckling och innovation. Nätverket är öppet för alla Skånes kommuner och fokus vid träffarna ligger på erfarenhetsutbyte, inspiration, gemensamma utmaningar och mål. Kommunförbundet är sammankallande och deltar utifrån att dels ge inblick i vad som händer nationellt samt för att lyssna in och fånga upp gemensamma lokala eller regionala utmaningar och goda exempel.

Ett nätverk för kommunernas FoU-enheter, kvalitetsutvecklare, controllers och strateger.

Kontaktperson
Carina Lindkvist

Minnesanteckningar 2018-09-14

minnesanteckningar FoU-nätverk 2018-09-14

Minnesanteckningar 2018-05-18

bilder FoU-Skåne 20180518

Martina Takter Vem är den enskilde i ett gemensamt hem KFSK

Minnesanteckningar 2018-02-16

Harald Gegner FoU_nätverk 16 feb

Minnesanteckningar FoU-nätverk 2018-02-16

Minnesanteckningar 2017-09-25

minnesanteckningar FoU-nätverk 2017-09-25

SoL-utredning

bilder till FoU-skåne 20170925

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Carina Lindkvist