FoU Funktionshinderområdet

Kommunerna har ett omfattande ansvar för insatser som kan underlätta livssituationen för personer med olika typer och grad av funktionsnedsättning. Ofta får dessa personer också insatser från andra myndigheter/organisationer, vilket medför ett stort behov av samverkan.

FoU Välfärd verkar för att öka brukares medverkan i och inflytande över stöd- och serviceinsatser socialtjänsten.

Personer med olika typ och grad av funktionsnedsättning återfinns som brukare inom flera delar av socialtjänstens stöd- och serviceområde. Särskild kunskap om funktionsnedsättningar och vad som är viktigt för en god kvalitet i verksamheten är därför angeläget för olika personalgrupper.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Nicolina Fransson