FoU Äldreomsorg

FoU Välfärd bedriver praktiknära forskning och utveckling för att bidra till en bättre kvalitet inom vården och omsorgen om äldre.
Vårt yttersta mål är att skapa en gott liv för äldre och deras anhöriga.
Vi vill stimulera till möten mellan forskning och praktisk verksamhet i en gemensam ambition för lärande och utveckling.
När det gäller utgångspunkten för en helhetsorienterad ansats för FoU inom äldreomsorgen, är detta att synliggöra och formulera kvalitetsbegreppet relaterat till de olika slag av livssammanhang som man, som äldre, drabbas av.
En viktig arbetsuppgift för FoU inom äldreomsorgen är således att bidra till att ”goda samtal” uppstår över kommun och kulturgränserna.

Senast uppdaterad: