Anhörigstöd

Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för personer som vårdar en närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning. Arbetet med stöd till anhöriga ska omfatta socialtjänstens alla verksamheter. Syftet är att minska de anhörigas psykiska och fysiska belastning. För en del personer handlar det om att få hjälp med insatser som den närstående behöver, för andra handlar det om att de själva behöver få information eller utbildning av kommunen. I kommunens ansvar ingår att upprätta planer för hur bestämmelsen ska tillämpas i socialtjänsten, att informera kommuninvånarna om möjligheten att få stöd om man vårdar en närstående, att avsätta pengar för anhörigstöd samt att följa upp arbetet.

 Samverkansprojekt Anhörigstöd

Sedan september 2015 pågår ett samverkansprojekt mellan Sydöstra Skånes kommuner och Region Skåne, sjukhus och primärvård i sydöstra Skåne med fokus på stöd till anhöriga.

Läs mer om projektet här Anhörigstöd i samverkan

Om spridningskonferensen Anhörigstöd i samverkan 22/9 2016

Inbjudan och program spridningskonferens Anhörigstöd 22.9

Presentationer från dagen:

Gunilla Matheneys presentation

Nka Tomelilla 160922

22 september 2016bmd

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Jeanette Heilmann