Nätverksträff för Öppna Jämförelser 8/3 i Malmö

Den 8 mars bjöd kommunförbundet Skåne, avdelningen för vård och omsorg in till en nätverksträff avseende Öppna Jämförelser (ÖJ). Träffen ägnades åt att diskutera och presentera hur man arbetar med ÖJ idag utifrån en enkät (som ni kan hitta här) och självskattning av hur långt man kommit med implementeringen av en strukturerad arbetsprocess med ÖJ i verksamheten.