Samverkan för en jämlik hälsa i Skåne

Utgångspunkt för satsningen är ett samverkansavtal - Samverkan för en jämlik hälsa i Skåne - mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne.
Syftet är att i samverkan med de skånska kommunerna stärka arbetet med befolkningens hälsa och skapa förutsättningar för en mer jämlik hälsa i Skåne.

De skånska kommunerna har via delregionala uppstarts- och utbildningsdagar erbjudits kompetensutveckling och processtöd kring hur normmedvetet utvecklingsarbete kan skapa förutsättningar för en mer jämlik hälsa och främja social hållbarhet. Med nya metoder för att granska gamla strukturer har vi erbjudit kunskapshöjning kring normer och jämlik hälsa för att skapa förutsättningar för en mer jämlik hälsa i Skåne.

2017 släppte Kommunförbundet Skåne, i samverkan med Region Skåne och  Malmö stad, en HURBOK till alla verksamheter som arbetar för jämställdhet, jämlikhet och mot  diskriminering. Materialet utgår ifrån en utvärderad modell (SåSant) i syfte att inspirera till verksamhetsutveckling gällande genus, sexualiteter, etniciteter, funktionaliteter, könsbekräftande variationer, ålderskonstruktioner och religionsuttryck. Författare: Linda Leveau

Länk till HURBOKEN hittar du här

Hurboken-webb

 

Senast uppdaterad: