Aktuella länkar

God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik
(Regeringens proposition 2017/18:249)
prop.-2017_18_249-god-och-jamlik-halsa–en-utvecklad-folkhalsopolitik

Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa
(Slutbetänkande av kommissionen för jämlik hälsa SOU 2017:47)
sou_2017_47

Handlingsplan Agenda 2030, 2018 – 2020
(Regeringskansliet)
handlingsplan-agenda-2030

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Ingela Sjöberg