Familjecentraler - etablering och utveckling

Under 2019 kommer Region Skåne tillsammans med Kommunförbundet Skåne fortsätta att erbjuda dialogmöten till kommuner som vill få mer kunskaper om familjecentraler och till de kommuner som är på gång i sin etablering av familjecentral samt till redan befintliga familjecentraler.

 

Under 2019 kommer Region Skåne tillsammans med Kommunförbundet Skåne fortsätta att erbjuda dialogmöten till kommuner som vill få mer kunskaper kring familjecentral, vilka vinster finns det i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet på en familjecentral. Vidare kan vi erbjuda ett stöd till de kommuner som är på gång i sin etablering av familjecentral, hur ska man tänka vad gäller lokaler, personal, avtal, verksamhetsmål mm och till befintliga familjecentralerna erbjudes stöd i frågor kring samverkan, samordning, utveckling, ackreditering mm.

Årets regionala familjecentralskonferens äger rum i Lund 191001, temat  är ”Barn som far illa”

Under 2019 erbjuds utbildning för styrgruppsmedlemmar, samordnare och nya medarbetare på FC med syfte att ge grundläggande kunskaper om vad en FC är, vad är samverkan och vilka vinster den ger.

– Styrning och samordning på FC augusti 2019 (datum ej klart)
– Att arbeta på FC augusti 2019 (datum ej klart)

Under 2019  fortsätter vi med kvalitetsuppföljning och spindelmätningar av alla Skånes familjecentraler. Enkäterna ska besvaras under vecka 14-15.

Nätverksträff för samordnare 190312 kl 13-16 på Samovaren i Arlöv

Länkar

Dokument

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Anna-Maria Troedsson