Familjecentraler - etablering och utveckling

Under 2018 kommer Region Skåne tillsammans med Kommunförbundet Skåne fortsätta att erbjuda dialogmöten till kommuner som vill få mer kunskaper om familjecentraler och till de kommuner som är på gång i sin etablering av familjecentral samt till redan befintliga familjecentraler.

 

Under 2018 kommer Region Skåne tillsammans med Kommunförbundet Skåne fortsätta att erbjuda dialogmöten till kommuner som vill få mer kunskaper kring familjecentral, vilka vinster finns det i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet på en familjecentral. Vidare kan vi erbjuda ett stöd till de kommuner som är på gång i sin etablering av familjecentral, hur ska man tänka vad gäller lokaler, personal, avtal, verksamhetsmål mm och till befintliga familjecentralerna erbjudes stöd i frågor kring samverkan, samordning, utveckling, ackreditering mm.

Under 2018 erbjuds utbildning för styrgruppsmedlemmar, samordnare och nya medarbetare på FC med syfte att ge grundläggande kunskaper om vad en FC är, vad är samverkan och vilka vinster den ger. Det kommer också att erbjudas en utbildning i SAM-Verkstad ”barns rätt till en rökfri miljö” och en informations- och  inspirationsdag ”Familjecentralen som arena för språk och
integration”

Datum för utbildningarna är:
– SAM-verkstad 23 januari kl 9-16 på Medborgarhuset i Eslöv
– Familjecentralen som arena för språk och integration 9 februari kl 08.30-12 på Medborgarhuset i Eslöv
– Styrning och samordning på FC 29 augusti kl 9-12 i Helsingborg
– Att arbeta på FC 30 augusti kl 9-12 i Helsingborg
– Uppföljning av Familjecentralen som arena för språk och integration 23 november kl 08.30-12 på Medborgarhuset i Eslöv

Länkar

Dokument

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Anna-Maria Troedsson