Familjecentraler - etablering och utveckling

Under 2020 kommer Region Skåne tillsammans med Kommunförbundet Skåne fortsätta att erbjuda dialogmöten till kommuner som vill få mer kunskaper om familjecentraler och till de kommuner som är på gång i sin etablering av familjecentral samt till redan befintliga familjecentraler.

 

Under 2020 kommer Region Skåne tillsammans med Kommunförbundet Skåne fortsätta att erbjuda dialogmöten till kommuner som vill få mer kunskaper kring familjecentral, vilka vinster finns det i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet på en familjecentral. Vidare kan vi erbjuda ett stöd till de kommuner som är på gång i sin etablering av familjecentral, hur ska man tänka vad gäller lokaler, personal, avtal, verksamhetsmål mm och till befintliga familjecentralerna erbjudes stöd i frågor kring samverkan, samordning, utveckling, ackreditering mm.

Utbildning för styrgruppsmedlemmar, samordnare och nya medarbetare på FC med syfte att ge grundläggande kunskaper om vad en FC är, vad är samverkan och vilka vinster den ger erbjuds årligen

Under 2020  fortsätter vi med kvalitetsuppföljning och spindelmätningar av alla Skånes familjecentraler. Enkäterna ska besvaras under vecka 13-14 och sammanställningen sker under juni månad.
Årets kvalitetsuppföljning  kommer att ske tillsammans med Region Jönköping, Region Värmland och Region Örebro.

 

Information kopplat till covid-19:

Länkar

Dokument

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Anna-Maria Troedsson