Familjecentraler - etablering och utveckling

Under 2017 kommer Region Skåne tillsammans med Kommunförbundet Skåne att erbjuda dialogmöten till kommuner som vill få mer kunskaper om familjecentraler och till de kommuner som är på gång i sin etablering av familjecentral samt till redan befintliga familjecentraler.

 

Under 2017 kommer Region Skåne tillsammans med Kommunförbundet Skåne erbjuda dialogmöten till kommuner som vill få mer kunskaper kring familjecentral, vilka vinster finns det i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet på en familjecentral. Vidare kan vi erbjuda ett stöd till de kommuner som är på gång i sin etablering av familjecentral, hur ska man tänka vad gäller lokaler, personal, avtal, verksamhetsmål mm och till befintliga familjecentralerna erbjudes stöd i frågor kring samverkan, samordning, utveckling, ackreditering mm.

Under 2017 kommer vi att starta upp utbildning för styrgruppsmedlemmar och nya medarbetare på FC med syfte att ge grundläggande kunskaper om vad en FC är, vad är samverkan och vilka vinster den ger. Det kommer också att startas upp nätverksgrupper kring Samverkan på FC och för Samordnare på FC.

Planeringen för höstens regionala konferens är i full gång och temat kommer att vara Samverkan. Där kommer också att erbjudas valbara workshops med ett innehåll som kommer bli användbart i det dagliga arbetet på FC.

Länkar

Dokument

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Anna-Maria Troedsson