Familjecentraler - etablering och utveckling

Under 2017 kommer Region Skåne tillsammans med Kommunförbundet Skåne att erbjuda dialogmöten till kommuner som vill få mer kunskaper om familjecentraler och till de kommuner som är på gång i sin etablering av familjecentral samt till redan befintliga familjecentraler.

 

Under 2017 kommer Region Skåne tillsammans med Kommunförbundet Skåne erbjuda dialogmöten till kommuner som vill få mer kunskaper kring familjecentral, vilka vinster finns det i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet på en familjecentral. Vidare kan vi erbjuda ett stöd till de kommuner som är på gång i sin etablering av familjecentral, hur ska man tänka vad gäller lokaler, personal, avtal, verksamhetsmål mm och till befintliga familjecentralerna erbjudes stöd i frågor kring samverkan, samordning, utveckling, ackreditering mm.

Under 2017 erbjuds utbildning för styrgruppsmedlemmar, samordnare och nya medarbetare på FC med syfte att ge grundläggande kunskaper om vad en FC är, vad är samverkan och vilka vinster den ger. Det kommer också att startas upp nätverksgrupper kring Samverkan på FC och för Samordnare på FC.
Datum för utbildningarna är:
– Styrning och samordning på FC 21 september kl 13-16 på Dockan i Malmö
– Att arbeta på FC 7 november kl 13-16 på Dockan i Malmö

Anmälan till höstens regionala konferens Med SAMVERKAN i fokus – skapandet av värde med barnet och familjen i fokus d 23 oktober i Lund är öppen. Anmäl er på https://kfsk.se/konferens/kurs-konferens/page/5/

Länkar

Dokument

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Anna-Maria Troedsson