Drogförebyggande arbete

Kommunförbundet Skåne samordnar och stödjer olika drogförebyggande projekt och insatser i de skånska kommunerna.

Det finns många aktörer som är verksamma inom det drogförebyggande området och därför sker arbetet i nära samverkan med såväl nationella, regionala och kommunala aktörer som ideella organisationer.

Skånesamverkan mot droger (SMD)

I Skånesamverkan mot droger ingår åtta myndigheter och organisationer;

Länsstyrelsen, Region Skåne, Polisen, Tullen, Vägverket, Kriminalvården, Malmö stad samt Kommunförbundet i Skåne.

Syftet med SMD är att samverka över myndighets- och organisationsgränserna för ett narkotikafritt samhälle, minskade medicinska och sociala skadeverkningar av alkohol, samt minskat bruk av tobak.

Genom erfarenhets- och informationsutbyte ökar möjligheterna för att samordna regionala insatser, förebygga och tidigare upptäcka ungdomar i riskzonen och därmed förhindra en framtida drogproblematik.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Ingela Sjöberg