Sveriges Kommuner och Regioner

Modell för Barnrättsforum Skånes barnrättsarbete

När regeringens strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige antogs (dec 2010),
ledde det till en nystart för arbetet i Skåne.

Kommunförbundet Skåne tog 2011 initiativ till att etablera Barnrättsforum Skåne, en regional plattform för stöd och samordning av barnrättsarbetet.

Med början hösten 2012, har det genomförts fyra regionala utbildningssatsningar i Skåne.
Utbildningarna har genomförts i samverkan mellan SKR och Kommunförbundet Skåne.
Sommaren 2015 finns det 150 utbildade barnrättsstrateger i Skåne.

Kunskapsutveckling och implementering har tillsammans spelat en avgörande roll för att Skåne nu är den första regionen i Sverige som har minst en utbildad barnrättsstrateg i varje kommun.
Kanske är det till och med så att Skåne är först i Europa med detta systematiska och strategiska barnrättsarbete.
Läs mer här

Gör barn starkare – vägledning

SKR har tagit fram en vägledning för att i första hand hjälpa dig som är chef, strateg, initiativtagare i en kommun, ett landsting eller en region att komma i gång med barnrättsarbetet. Den ger kunskap och vägledning i vilka beslut som behöver fattas och hur implementeringen av barnets rättigheter kan gå till. Var med och utveckla arbetet med barnkonventionen – börja här och nu!
Läs mer här

Öva barnkonventionen med kortlek

Kortleken är framtagen i samverkan mellan Landstinget Sörmland och SKR för att inspirera och utmana till att fördjupa genomförandet av barnets rättigheter i Sverige. Korten kan användas på många sätt och kortleken är ett pedagogiskt hjälpmedel när du vill arbeta med barnkonventionen.
Beställ kortleken eller gör din egen utskrift.
Läs mer här

Implementeringsnycklar, uppföljning barnrättsarbete

Implementeringsnycklar kan användas som ett stöd till kommuner, landsting och regioner för att mäta hur arbetet med barnets rättigheter har utvecklats. Nycklarna är valda med utgångspunkt i konventionen om barnets rättigheter, de tolkningar som FN-kommittén för barnets rättigheter gjort och aktuell forskning.
Läs mer här

Tillämpningsnycklar, verksamheter

I arbetet med barnets rättigheter efterfrågas olika sätt att mäta om arbetet är framgångsrikt eller inte. Här presenteras ett antal tillämpningsnycklar som kan bidra till att ge en bild av hur långt olika verksamheter kommit i tillämpningen av rättigheterna.
Läs mer här

Senast uppdaterad: