Skånes barnrättsstrateger

Hösten 2012 genomfördes den första regionala utbildningen på temat FN:s konvention om barnets rättigheter i teori och svensk praktik i Skåne, i samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och Sveriges Kommuner och Regioner.

Skåne blev 2014 det första länet i Sverige som har minst en utbildad barnrättsstrateg i varje kommun.

2015 genomfördes en fjärde utbildningssatsning och den här gången deltog även idéburen sektor.

2019 genomfördes den åttonde regionala utbildningen och det finns nu 300 utbildade barnrättsstrateger i Skåne,
mestadels från kommunerna men även från de regionala aktörerna i Barnrättsforum Skåne.

Utbildningarna har genomförts i samverkan mellan SKR och Kommunförbundet Skåne.

 

 

Senast uppdaterad: