Skånes barnrättsstrateger

Hösten 2012 genomfördes första regionala utbildningen på temat FN:s konvention om barnets rättigheter i teori och svensk praktik i Skåne. Resultat – 46 utbildade barnrättsstrateger i 18 kommuner. 2013 utbildades ytterligare 26 barnrättsstrateger och nu var 23 kommuner med satsningen. 2014 deltog även de resterande 10 kommunerna i utbildningssatsningen, vilket innebar att det totalt utbildats 117 barnrättsstrateger i 33 kommuner.

Skåne blev därmed det första länet i Sverige som har minst en utbildad barnrättsstrateg i varje kommun.

2015 genomfördes en fjärde utbildningssatsning och den här gången deltog även idéburen sektor.

2018 finns det 258 utbildade barnrättsstrateger i Skåne, mestadels från kommunerna men även från de regionala aktörerna i Barnrättsforum Skåne, se nedan.

Utbildningarna genomförs i samverkan mellan SKL och Kommunförbundet Skåne.

Här hittar du Skånes barnrättsstrateger:

Skanekarta20152

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Ingela Sjöberg