Nätverk för barnrättsstrateger i Skåne

Efter genomförd utbildning erbjuds samtliga kursdeltagare att ingå i ett Nätverk för barnrättsstrateger i Skåne, som startade våren 2013.

Nätverket drivs och samordnas av Barnrättsforum Skåne – en regional plattform med syfte att stödja och samordna utveckling av hållbara strategier för att implementera och tillämpa barnkonventionen i Skåne.

Nätverket träffas en gång per termin och träffarna genomförs oftast ute i kommunerna, där respektive värdkommun presenterar sitt barnrättsarbete, olika föreläsare bjuds in, senaste nytt från SKL, nationell nivå och Barnrättsforum Skåne presenteras, samt inte minst – tid för erfarenhetsutbyte.

Nätverksträffar från 2013 och framåt

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Ingela Sjöberg