Från FN till Skåne

  • SKL:s nätverk för att stärka barnets rättigheter (2000)
  • Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige (dec 2010)
  • Uppstartskonferens i Skåne (jan 2011) ”Barnets rättigheter – från ord till handling”
  • Barnrättsforum Skåne, en regional stödstruktur etableras (2011)
  • Stöd från SKL – regional konferens (våren 2012), regionala utbildningar (2012 – 2018) med 258 utbildade barnrättsstrateger i Skåne – minst en i varje kommun
  • Nätverk för barnrättsstrateger i Skåne (startade våren 2013)
  • Mötesplats Skåne 15 augusti
  • Almedalen 28 juni 2015 – ”Hur kan arbetet med barnrättsstrateger främja barns rättigheter? Skåne visar vägen!”
  • Bryssel ”Open Days” 14 oktober 2015 – ”How to implement children´s rights at local level”.

Senast uppdaterad: