FN:s konvention om barnets rättigheter

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Alla länder röstade för barnkonventionens antagande vilket är unikt, och i dag har nästan alla länder ratificerat barnkonventionen. Sverige ratificerade barnkonventionen 1990 som ett av de första länderna. Konventionen definierar barn som varje människa under 18 år och innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Att ett land har ratificerat en konvention innebär att det har bundit sig folkrättsligt till att förverkliga den.

Konventionen syftar till att ge varje barn, oavsett bakgrund, rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals. Bland annat ska barnets bästa komma i främsta rummet i alla åtgärder som rör barn.

Enligt Barnkonventionen är det staten som är ytterst ansvarig för att se till att barn får sina rättigheter förverkligade. Familjen har huvudansvaret för sina barn men varje stat är skyldig att stötta familjerna och underlätta för dem att ta hand om sina barn på bästa sätt.

Dokument

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Ingela Sjöberg