Barnrättsforum Skåne - en regional plattform

Kommunförbundet Skåne tog 2011 initiativ till att etablera Barnrättsforum Skåne, en regional plattform för stöd och samordning av barnrättsarbetet i Skåne.

Ett underlag för beslut skrevs fram och antogs i styrelsen för Kommunförbundet Skåne. Förslaget gällde inrättandet av ett Barnrättsforum Skåne och en rekommendation till kommunerna i Skåne att stärka genomförandet av barnets rättigheter.

Barnrättsforum Skåne etablerades, med syfte att stödja och samordna utveckling av hållbara strategier för att implementera och tillämpa barnkonventionen i Skåne. Målet var att få en politisk förankring och politiska beslut för arbetet.

I Barnrättsforum Skåne finns idag representanter från Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne, Nätverket Idéburen sektor Skåne, Lunds universitet, Malmö universitet samt från fem kommuner; Helsingborg, Klippan, Lund, Malmö och Simrishamn.

Senast uppdaterad: