Barnets rättigheter på Familjecentralen

Sedan år 2014 finns det en ”Vägledning för familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter i Skåne”, som styrdokument för familjecentralernas verksamhet och för de samverkansavtal som upprättas på lokal nivå.

Vägledningen är ett styrdokument som klargör Region Skånes och Kommunförbundet Skånes gemensamma mål och syfte med familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter. Den fokuserar på ökad samverkan och arbetet med att stärka barnets rättigheter.

Dokument

 

Vägledning (styrdokument)

Poster – Barnets rättigheter

Den röda tråden – dokumentation

Inbjudna till 2015 års regionala familjecentralskonferens i Skåne

Inbjudan utbildning FC våren 2016

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Ingela Sjöberg