Barnets rättigheter i Skåne

Under våren 2018 genomförs den sjunde regionala utbildningssatsningen kring FN:s konvention om barnets rättigheter.

Skåne rustar inför att barnkonventionen föreslås bli svensk lag 2020 genom att fortsätta erbjuda regionala utbildningssatsningar.
50 deltagare från 19 kommuner, Region Skåne, Kommunförbundet Skåne samt idéburen sektor deltar på vårens fyradagars utbildning. Utbildningarna genomförs i samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och SKL.

Ett systematiskt, strategiskt och långsiktigt arbete med att stärka och tillämpa barnets mänskliga rättigheter, är framgångsfaktorer som gett resultat såväl regionalt som lokalt. En röd tråd i arbetet har varit den goda samverkan mellan nationell, regional  och kommunal nivå.

I Skåne finns det nu 210 utbildade barnrättsstrateger, vilka utgör en ovärderlig resurs för den fortsatta utvecklingen med det skånska barnrättsarbetet.

Skåne är först ut i Sverige med att ha barnrättsstrateger i samtliga 33 kommuner.

Barnrättsforum Skåne – en regional plattform – har etablerats med syfte att stödja och samordna utveckling av hållbara strategier för att implementera och tillämpa barnkonventionen. Samtliga 210 utbildade barnrättsstrateger erbjuds att ingå i ett Nätverk för barnrättsstrateger i Skåne, som drivs och samordnas av Barnrättsforum Skåne.

Ta del av vårt arbete i menyn till höger. Arbetet har delats upp i tre huvudrubriker med flera underrubriker. De tre huvudrubrikerna är ”Arbetet i Skåne” ,”Sveriges Kommuner och Landsting” och ”FN:s konvention om barnets rättigheter”

Läs mer om Skånes arbete i en skrift från SKL:
Stärkt regionalt barnrättsarbete – erfarenheter från Skåne

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Ingela Sjöberg