Barnets rättigheter i Skåne

Under våren 2018 genomfördes den sjunde regionala utbildningssatsningen kring FN:s konvention om barnets rättigheter i Skåne.
48 nya barnrättsstrateger har genomfört utbildningen och erhållit kursintyg.

Sveriges riksdag fattade den 13 juni beslut om att inkorporera Konventionen om barnets rättigheter i svensk lag 1 januari 2020. Skåne rustar genom att, i samverkan med SKL, fortsätta erbjuda regionala utbildningssatsningar. I dagsläget finns det 258 utbildade barnrättsstrateger i Skåne, vilka utgör en ovärderlig resurs för det fortsatta barnrättsarbetet i Skåne.

Våren 2019 kommer det att erbjudas ytterligare en regional utbildningsinsats.
Kontakta ingela.sjoberg@kfsk.se för mer information.

Ett systematiskt, strategiskt och långsiktigt arbete med att stärka och tillämpa barnets mänskliga rättigheter, är framgångsfaktorer som gett resultat såväl regionalt som lokalt. En röd tråd i arbetet har varit den goda samverkan mellan nationell, regional  och kommunal nivå.

Barnrättsforum Skåne – en regional plattform – har etablerats med syfte att stödja och samordna utveckling av hållbara strategier för att implementera och tillämpa barnkonventionen.

Samtliga 258 utbildade barnrättsstrateger erbjuds att ingå i ett Nätverk för barnrättsstrateger i Skåne, som drivs och samordnas av Barnrättsforum Skåne.

Ta del av vårt arbete i menyn till höger. Arbetet har delats upp i tre huvudrubriker med flera underrubriker. De tre huvudrubrikerna är ”Arbetet i Skåne” ,”Sveriges Kommuner och Landsting” och ”FN:s konvention om barnets rättigheter”

Läs mer om Skånes arbete i en skrift från SKL:
Stärkt regionalt barnrättsarbete – erfarenheter från Skåne

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Ingela Sjöberg