Barnets rättigheter i Skåne

Barnkonventionen fyllde 30 år den 20 november och den 1 januari 2020 blev den svensk lag.

Den 20 november 2019 samlades 280 deltagare på Medborgarhuset i Eslöv för att uppmärksamma att barnkonventionen fyllde 30 år och blir svensk lag inom kort. Barnrättsforum Skåne bjöd in till denna konferens i barnrättens anda för att berätta om allt positivt som hänt i Skåne sedan 2011, då det gjordes en nystart för att aktivt arbeta med att stärka barnets rättigheter i Skåne.

Deltagarna fick ta del av tre föreläsningar

Vidare fick vi ta del av konkreta och lärande exempel från politiker, chefer, medarbetare och barnrättsstrateger
från olika kommuner och idéburen sektor på tre teman:

Dessa presentationer och föreläsningarna (enligt ovan) filmades och kommer att läggas ut så snart de är redigerade och
klara.

Programmet för ”Barnkonventionen fyller 30 år” den 20 november 2019. 

Ta del av vårt skånska arbete i menyn till höger.

Läs mer om Skånes arbete i en skrift från SKL:
Stärkt regionalt barnrättsarbete – erfarenheter från Skåne

 

En kritisk granskning av vuxennormen – hur möjliggör du barns perspektiv?

En film gjord i samverkan med Regions Skåne
Idé och manus: Linda Leveau
Film: Alexander Olofsson
Skådespelare: Olivia, Isabelle, Jack, Leon och Freja

Barnkonventionen
Barns rätt till inflytande i alla frågor som rör dem (artikel 12) är en av grundpelarna i barnkonventionen, som blir svensk lag 2020.  Barns erfarenheter, tankar och synpunkter ger vuxenvärlden viktiga perspektiv och genom att lyssna på barn tillförs en expertkunskap som vuxna inte själva besitter. I alla åtgärder som rör barn ska i första hand beaktas vad som döms vara barnets bästa (artikel 3).

Skollagen
10 § I all utbildning och annan verksamhet enligt denna lag som rör barn ska barnets bästa vara utgångspunkt. Med barn avses varje människa under 18 år

Hur följer din verksamhet lagen?

Vuxenperspektivet del 1 – Samverkan

Vuxenperspektivet del 2 – Brainstorm

Vuxenperspektivet del 3 – Goda exempel från målgruppen

Vuxenperspektivet del 4 – Referensgrupp

 

 

Senast uppdaterad: