Barnets rättigheter i Skåne

Barnkonventionen blir svensk lag den 1 januari 2020.
Skåne rustar genom att, i samverkan med SKL, fortsätta erbjuda regionala utbildningssatsningar.

Under våren 2019 genomfördes den åttonde regionala utbildningssatsningen kring FN:s konvention om barnets rättigheter i Skåne. 40 nya barnrättsstrateger deltog på utbildningen.

Till sommaren kommer det att finnas nästan 300 utbildade barnrättsstrateger i Skåne, vilka utgör en ovärderlig resurs för det fortsatta barnrättsarbetet i Skåne.

Ett systematiskt, strategiskt och långsiktigt arbete med att stärka och tillämpa barnets mänskliga rättigheter, är framgångsfaktorer som gett resultat såväl regionalt som lokalt. En röd tråd i arbetet har varit den goda samverkan mellan nationell, regional  och kommunal nivå.

Barnrättsforum Skåne – en regional plattform – har etablerats med syfte att stödja och samordna utveckling av hållbara strategier för att implementera och tillämpa barnkonventionen.

Samtliga utbildade barnrättsstrateger erbjuds att ingå i ett Nätverk för barnrättsstrateger i Skåne, som drivs och samordnas av Barnrättsforum Skåne.

Ta del av vårt arbete i menyn till höger.

Läs mer om Skånes arbete i en skrift från SKL:
Stärkt regionalt barnrättsarbete – erfarenheter från Skåne

En kritisk granskning av vuxennormen – hur möjliggör du barns perspektiv?

En film gjord i samverkan med Regions Skåne
Idé och manus: Linda Leveau
Film: Alexander Olofsson
Skådespelare: Olivia, Isabelle, Jack, Leon och Freja

Barnkonventionen
Barns rätt till inflytande i alla frågor som rör dem (artikel 12) är en av grundpelarna i barnkonventionen, som blir svensk lag 2020.  Barns erfarenheter, tankar och synpunkter ger vuxenvärlden viktiga perspektiv och genom att lyssna på barn tillförs en expertkunskap som vuxna inte själva besitter. I alla åtgärder som rör barn ska i första hand beaktas vad som döms vara barnets bästa (artikel 3).

Skollagen
10 § I all utbildning och annan verksamhet enligt denna lag som rör barn ska barnets bästa vara utgångspunkt. Med barn avses varje människa under 18 år

Hur följer din verksamhet lagen?

Vuxenperspektivet del 1 – Samverkan

Vuxenperspektivet del 2 – Brainstorm

Vuxenperspektivet del 3 – Goda exempel från målgruppen

Vuxenperspektivet del 4 – Referensgrupp

Vuxenperspektivet – Den samlade filmen

Vuxenperspektivet – Samlad film from Kommunförbundet Skåne on Vimeo.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Ingela Sjöberg