Barnkonventionen blir lag - Skåne rustar!

I Skåne finns det nu 150 utbildade barnrättsstrateger, vilka utgör en ovärderlig resurs för den fortsatta utvecklingen med det skånska barnrättsarbetet.

Skåne är först ut i Sverige med att ha barnrättsstrateger i samtliga 33 kommuner.

Ett systematiskt, strategiskt och långsiktigt arbete med att stärka och tillämpa barnets mänskliga rättigheter, är framgångsfaktorer som gett resultat såväl regionalt som lokalt. En röd tråd i arbetet har varit den goda samverkan mellan nationell, regional, kommunal och verksamhetsnivå.

2012 – 2015 har det genomförts fyra regionala utbildningssatsningar i Skåne. Utbildningarna har genomförts i samverkan mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Kommunförbundet Skåne. Satsningen på att utbilda barnrättsstrateger har lett till många effekter ute i kommuner och verksamheter.

Barnrättsforum Skåne – en regional stödstruktur – har etablerats med syfte att stödja och samordna utveckling av hållbara strategier för att implementera och tillämpa barnkonventionen. Samtliga 150 utbildade barnrättsstrateger erbjuds att ingå i ett Nätverk för barnrättsstrateger i Skåne, som drivs och samordnas av Barnrättsforum Skåne.

Skåne förbereder sig för att barnkonventionen blir svensk lag.

Läs mer om vårt arbete i menyn till höger. Arbetet har delats upp i tre huvudrubriker med flera underrubriker. De tre huvudrubrikerna är ”Arbetet i Skåne” ,”Sveriges Kommuner och Landsting” och ”FN:s konvention om barnets rättigheter”

Open days 2015

Kommunförbudet Skåne reser till Bryssel och besöker Open days (motsvarande Almedalsveckan i Sverige) med en presentation av ”The Convention on the Rights of the Child becomes Swedish law – Skåne prepares!”. Senaste informationen om vårt besök programmet för dagen hittar du här och här.

Tips!

SKL arbetar aktivt för att stödja arbetet med att stärka barnets rättigheter bland annat genom nyhetsbrevet – Stärk barnets rättigheter.

Ta del av vad som händer på barnrättsområdet, såväl nationellt, som regionalt och lokalt. Läs det senaste utskicket här.

Du kan anmäla dig till nyhetsbrevet här.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Ingela Sjöberg