Folkhälsa

Den nationella folkhälsopolitiken utgår från elva målområden och utgör grunden för folkhälsoarbetet i Sverige. Målområdena bygger på hälsans bestämningsfaktorer, faktorer som är centrala för individens hälsa och välbefinnande.

Folkhälsa handlar om såväl samhällsstruktur och levnadsvillkor, som varje individs levnadsvanor och egna val. Kommunförbundet Skånes arbete inom folkhälsoområdet stödjer kommunernas hälsofrämjande och förebyggande arbete inom folkhälsa. Främst sker det genom samverkan på regional nivå med Region Skåne men även på nationell nivå tillsammans med Sveriges kommuner och Landsting i barnrättsfrågor.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Ingela Sjöberg