Folkhälsa och barnrätt

Under 2018 har vi fortsatt fokus på

  • att stärka arbetet med befolkningens hälsa och en mer jämlik hälsa i Skåne
    utifrån ett samverkansavtal mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne
    ”Samverkan för en jämlik hälsa i Skåne”
  • att stärka genomförandet av barnets rättigheter i Skåne
    Skåne rustar inför att barnkonventionen blir svensk lag 1 jan 2020
    Barnrättsforum Skåne – Regionala utbildningar – Nätverk för barnrättsstrateger i Skåne

Senast uppdaterad: