Regional samrådsgrupp för MAS och MAR

Den regionala samrådsgruppen för MAS och MAR inrättades under våren 2017. Syftet med den regionala samrådsgruppen för MAS och MAR är att föra en dialog kring hälso- och sjukvårdsfrågor och vara en informationskanal mellan MAS/MAR-nätverken och Kommunförbundet Skåne.

Samrådsgruppens möten 2019:

2019-02-07, 09.00-12.00
2019-04-25, 09.00-12.00
2019-09-05, 09.00-12.00
2019-11-21, 09.00-12.00

Representanter/deltagare
Sydväst;
Helen Hansson Malmgren, Vellinge kommun

Nordväst;
Ebba Larsson, Höganäs kommun
Annika Cederwall, Landskrona kommun

Sydost;
Åsa Lundblad, Ystad kommun

Mellersta;
Susanne Leijon, Lunds kommun
Marie Nykvist, Lomma kommun
Anna Netterheim, Eslövs kommun

Nordost;
Lina Bengtsson, Osby kommun
Malin Espersson, Kristianstad kommun (från och med 190107)

Malmö;
Annelie Granquist, Malmö stad
Ann-Lis Rohlwin, Malmö stad

Kommunförbundet Skåne
Titti Gohed
Mats Renard

Minnesanteckningar från möten i den regionala samrådsgruppen för MAS och MAR sprids, via deltagarna, till delregionala närverk för MAS och MAR. Vid önskemål om minnesanteckning från något möte i den regionala samrådsgruppen för MAS och MAR kontaktas Mas Renard.

 

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Mats Renard