– Pascal/Dostjänst

Övergången från eDos till Pascal skedde isamband med Apoteksmarknadens avreglering 2012. Pascal är ett nationellt utvecklat webbbaserat ordinationsverktyg. Uppgraderingar sker planerat fyra gånger om året och inför varje versionsuppdatering sammankallas en verksamhetsgrupp för avstämning av nyheterna i Pascal.Mer information om gruppens arbete under fliken Pascal utvecklingsgrupp.

Efter övergången till Pascal har det blivit tydligt att det finns ett behov av ett arbete med strategiska frågor för informationskedjan i Pascal. En strategisk grupp som har kompetens, mandat och målsättning att skapa en patientsäker, verksamhets- och kostnadseffektiv informationskedja för dostjänsten har bildats nationellt. Mer information om denna grupps arbete under fliken Strategisk grupp Dostjänst.

Nationellt arbete pågår även för att komma tillrätta med Ordinationsunderlag och Dosrecept kopplat till dostjänsten/Pascal. Mer information om detta under respektive flikar.

Länkar

Kontakt

  • Thomas Wester – thomas.wester@kfsk.se

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Thomas Wester