Nätverk för Beslutsstöd

Beslutsstöd för arbetsterapeuter och sjukgymnaster vid bedömning av insatser vid funktionsvariationer.

Sedan 2009 genomför Kommunförbundet Skåne ett kvalitetsutvecklingsarbete — Beslutsstöd för arbetsterapeuter och sjukgymnaster, tillsammans med Skånes kommuner. 
 
Syftet med nätverket är att utbyta erfarenheter vid implementeringen av Beslutsstöd och fortsätta utvecklingsarbetet av Beslutsstöd. 

 • Få en likvärdig dokumentation 
 • Likvärdigt arbetssätt/bedömning 
 • Likvärdigt arbetssätt för att tydliggöra patientens delaktighet 
 • Inspirera varandra — dela erfarenheter 
 • Kontinuerlig utveckling av Beslutsstöd 
 • Bevaka nyheter på nationell nivå, till exempel Nationella modellen för prioriteringsordning — pågående projekt för att göra prioriteringar på individnivå  

Frågor som kan vara aktuella: 

 • Implementering av Beslutsstöd i dokumentationen 
 • Prioriteringar även pågående ärenden 
 • Dela med sig av hur gör ni? Inspirera varandra 
 • Kvalitetsledningssystem 
 • Riskanalysen — fördjupning 
 • Arbetsmodellen och ärende-/prioblanketten 
 • Bedömningsinstrument 
 • Statistik — gör det någon skillnad för dem det är till för? Ny kunskap som kan generera mindre nätverk  

Nätverket träffas två dagar per år. En eller ett par kommuner, tillsammans med utbildningsledare/metodstödjare, Kommunförbundet Skåne, ansvarar och planerar för träffarna. Ansvaret som värd cirkulerar. Anmälan görs till Kommunförbundet Skåne, till självkostnadspris.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Mats Renard