Nätverksplatser

Nätverksplatserna är ett hjälpmedel för verksamheter, projekt och nätverk. Nätverksplatserna ger möjlighet till funktioner för nyheter, fildelning, forum med mera. Vissa av mötesplatserna kräver inloggning.

Vem kan delta?

Nätverksplatserna är till för samarbete och digitala möten mellan Kommunförbundet Skåne, dess medlemskommuner och andra samverkanspartners – oberoende av plats och tid.

Vissa nätverksplatser kan bara ses och användas av dem som blivit inbjudna som deltagare.

Vilka nätverksplatser finns?

De nätverksplatser som finns inom Kommunförbundet Skåne ser du i menyn under ”Nätverksplatser”.

Du kan också via Kommunförbundet Skånes anställda föreslå att en nätverksplats startas.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Carina Lindkvist