BOSS

Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen i Skåne samt Region Skåne har tillsammans med 16 kommuner beviljats medel av ESF till projektet BOSS.

Boss

Klicka på loggan ovan för att komma till projektets hemsida!

BOSS, Bred Operativ och Strategisk Samverkan, är ett tvåårigt projekt finansierat av Europeiska Socialfonden som ägs av Kommunförbundet Skåne samt medfinansieras av Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne och 16 skånska kommuner. Huvudsyftet med projektet är att utveckla och stärka förvaltningsövergripande samverkan för att underlätta ensamkommande barn och ungas integration i samhället. Genom att arbeta med bred kompetensutveckling på både strategisk och operativ nivå ska projektet skapa en gemensam kunskapsbas kring ensamkommande barn och unga inom och mellan kommunerna. Projektet ska stödja formandet av nya samverkansstrukturer och utvecklande av multikompetent operativ samverkan. Fokus för genomförandet kommer att ligga på att identifiera utvecklingsområden som kräver reell samverkan.

 

Deltagande kommuner

  • Deltagande kommuner

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Dhara Söderström