Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgenger insatser till enskilda personer och familjer och har till uppgift att i olika former stödja, hjälpa och skydda utsatta grupper i samhället. Det gäller individuellt inriktade insatser till barn, ungdomar, familjer och vuxna med olika sociala problem som till exempel behöver råd, stöd, vård, behandling, försörjningsstöd (socialbidrag), ekonomisk rådgivning, familjerådgivning, familjerätt med mera.

Kommunförbundet Skånes arbete fokuserar framförallt  på den sociala barn- och ungdomsvården och missbruks- och beroendevården.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Carina Lindkvist