Kategori: SIKTA – ASI

Dokumentation från Chefsträff ASI/ SIKTA 16 juni 2015

Den 16 juni 2015 bjöd Kommunförbundet Skåne och Stadskontoret Malmö Stad in till en heldag för chefer med ansvar för området missbruk och beroende. Drygt 35 chefer träffades och fick bland annat ta del av:

Publicerad: 25 juni, 2015Sidansvarig: Anna von Reis

Läs mer

Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende – Slutsatser och förslag

Socialstyrelsen lämnar ett antal förslag med syfte att förbättra tillgängligheten och kvalitetssäkra verksamheten. Förändrat regelverk Nationellt kunskapsstöd för LARO-behandlingen behöver utvecklas Nationellt ansvar för LARO-behandlingen – frågan tas upp i kunskapsstyrningsrådet där nio nationella myndigheter