Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende – Slutsatser och förslag

Socialstyrelsen lämnar ett antal förslag med syfte att förbättra tillgängligheten och kvalitetssäkra verksamheten. Förändrat regelverk Nationellt kunskapsstöd för LARO-behandlingen behöver utvecklas Nationellt ansvar för LARO-behandlingen – frågan tas upp i kunskapsstyrningsrådet där nio nationella myndigheter