Kategori: Nyheter

72 punkter för delaktighet på lika villkor

Personer med funktionsnedsättning är kvinnor och män, föräldrar, barn och andra anhöriga. De studerar, jobbar eller står utanför arbetsmarknaden. Bland dessa finns en stor mångfald och kraft, som vi i samhället är dåliga på att

Publicerad: 22 november, 2017Sidansvarig: Jenny Hellstrand

Läs mer

Nu är vi igång!

Av de 33 skånska kommunerna är det 16 kommuner som valt att delta i projektet BOSS, som handlar om bred operativ strategisk samverkan av ensamkommande barn och unga samt nyanlända. Sedan projektet startade i november

Publicerad: 9 november, 2017Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

DISAM nätverk

Vad är DISAM?  Tanken med DISAM är att det i alla kommuner – stora som små – ska kunna finnas en funktion som samordnar aktiviteter för brukarinflytande, sprider information och är en länk till Kommunförbundet

”Ett prestigelöst samarbete mellan oss som ordförande”

Hälso- och sjukvårdsavtalet Arbetet med hälso- och sjukvårdsavtalet påbörjades våren 2013. Det var en politisk styrgrupp med representanter från Region Skåne och Skånes kommuner som ledde arbetet, med stöd av en gemensam tjänstemannagrupp med representation

Publicerad: 28 september, 2017Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Kommunförbundet Skåne deltar i Förnyelselabbet

Innovations- och samverkansplattform Förnyelselabbet är en satsning av Sveriges kommuner och Landsting med syfte att verka som en sektorsövergripande innovations- och samverkansplattform, för att med användarens perspektiv lösa komplexa frågor på nationell nivå. För tillfället

Publicerad: 1 september, 2017Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

DISAM nätverk 2 juni

DISAM nätverket den 2 juni är inställt pga för få anmälda. Har du frågor eller funderingar så kontakta Carina Steffert. carina.steffert@hassleholm.se

Produktvisning inför ny upphandling av hjälpmedel

Tillsammans med en referensgrupp av representanter för de skånska kommunerna genomför Kommunförbundet Skåne upphandlingar inom ramen för ”Samverkansorganisationen för hjälpmedelsfrågor”. Vi är nu i uppstarten av en ny upphandling för rullstolar och har därför bjudit

Publicerad: 21 april, 2017Sidansvarig: Håkan Jönsson

Läs mer

Uppstartskonferens för BOSS

Att komma till Sverige Kasim Husseini kom som ensamkommande barn till Sverige 2001. Kasim berättade om resan och flykten från ett fattigt Afghanistan till Sverige. Han talade om fattigdom och svårigheter längst vägen, om Sverige

Publicerad: 6 april, 2017Sidansvarig: Dhara Söderström

Läs mer