Kategori: Nyheter

DISAM nätverk 2 juni

DISAM nätverket den 2 juni är inställt pga för få anmälda. Har du frågor eller funderingar så kontakta Carina Steffert. carina.steffert@hassleholm.se

Produktvisning inför ny upphandling av hjälpmedel

Tillsammans med en referensgrupp av representanter för de skånska kommunerna genomför Kommunförbundet Skåne upphandlingar inom ramen för ”Samverkansorganisationen för hjälpmedelsfrågor”. Vi är nu i uppstarten av en ny upphandling för rullstolar och har därför bjudit

Publicerad: 21 april, 2017Sidansvarig: Håkan Jönsson

Läs mer

Uppstartskonferens för BOSS

Att komma till Sverige Kasim Husseini kom som ensamkommande barn till Sverige 2001. Kasim berättade om resan och flykten från ett fattigt Afghanistan till Sverige. Han talade om fattigdom och svårigheter längst vägen, om Sverige

Publicerad: 6 april, 2017Sidansvarig: Dhara Söderström

Läs mer

Barnambassadörer vill öka barns delaktighet

I början av 2016 inleddes arbetet i forskningscirkeln. – Forskningscirkeln har blivit ett värdefullt forum för oss. Vi utreder ju från barnets bästa, därför behöver vi granska oss själva och se vad vi kan göra

Publicerad: 18 november, 2016Sidansvarig: Filip Rydén

Läs mer

Sista träffen för Ledningskraft

Margareta Albinsson inledde dagen med att hälsa alla välkomna och att berätta om hur Ledningskraft kom till och lite annan historik. Några få hade varit med hela vägen men de allra flesta har på ett

Publicerad: 31 oktober, 2016Sidansvarig: Magnus Gustafsson

Läs mer

Återblick från dialogmöte med kommunerna och Region Skåne om e-hälsa

För att möjliggöra detta på bästa sätt behöver vi hjälpas åt. Den 30 augusti hölls ett första dialogmöte med Region Skåne och nedan är presentationsmaterial och minnesanteckningar från dagen. Minnesanteckningar Dialogmöte e-hälsa 30 aug 2016 Inledning Niclas Bendroth Clausenborg SKL

Publicerad: 30 september, 2016Sidansvarig: Ottie Andersson

Läs mer

Lyckad dag om anhörigstöd i samverkan

”Ta på dig den anhöriges glasögon för en dag!” Denna uppmaningen hade alla deltagare fått inför dagen, och det verkade som alla hade tagit det till sig. Diskussionerna var direkt i gång på morgonen och

Publicerad: 23 september, 2016Sidansvarig: Jeanette Heilmann

Läs mer