Kategori: Nyheter

Nätverksmöte barnrättsstrateger 3 september

Programmet för dagen var: 09.00 – 09.10 Kommunalråd Fredrik Ljunghill hälsar alla välkomna till Lunds kommun! 09.10 – 09.30 Program och plan för social hållbarhet 09.30 – 10:00 Ungdomsombud och ungdomspolitiken 10:00 – 10.20 Paus

Publicerad: 4 september, 2020Sidansvarig: Emelie Sundén

Läs mer

Ny förbättrad version av Mina planer

IT-stödet Mina planer används vid utskrivning och samordnad individuell planering. Med hjälp av det kan slutenvården, öppenvården samt den kommunala hemsjukvården och socialtjänsten tillsammans planera hemgång från sjukhuset och fortsatta insatser i hemmet. Syftet med

Publicerad: 31 januari, 2020Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Stärkt utvecklingsarbete för barn i familjer med missbruk

Dagens innehåll: Stärkt stöd till barn i familjer med missbruk – ett gemensamt ansvar. Från individ till familjeperspektiv. Socialstyrelsen, Agnes Lundström Maskrosbarn, Therése Jarland Hur påverkar ACE (Adverse Childhood Experiences) barn och familjer? Liv Nilhede,

Publicerad: 10 september, 2019

Läs mer

Juridisk utbildning – förskrivning av hjälpmedel

8 oktober i Lund 16 oktober i Helsingborg 31 oktober i Kristianstad 26 november i Malmö Utbildningen ges vid två tillfällen varje dag, på förmiddagen, klockan 9:00-12:00 och på eftermiddagen, klockan 13:00-16:00. På programmet Vilka

Publicerad: 5 juni, 2019Sidansvarig: Mats Renard

Läs mer

Inspirationskonferens ReHabilitering i hemmet

När: 11 november Medborgarhuset i Eslöv, 19 november Rådhuset i Kristianstad För vem: yrkesverksamma arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster vid Skånes kommuner. Kostnad: konferensen är gratis för dig som är yrkesverksam arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast i någon av Skånes kommuner. På programmet

Systematisk uppföljning inom kvinnofridsområdet

Hösten 2019 erbjuder SKL en utbildning till kommuner och verksamheter inom socialtjänst som vill bli bättre på systematisk uppföljning inom kvinnofridsområdet. Den 22 maj kl. 13.30–14.30 håller SKL ett informationsmöte på webben men det går redan