Kategori: Nyheter

Nära vården och hälso- och sjukvårdsavtalet, vad händer i Skåne?

I fredags samlades politiker och tjänstepersoner från Centralt samverkansorgan samt andra region- och kommunrepresentanter på Kommunförbundet Skånes och Region Skånes gemensamma seminarium där lärande och utvecklingsmöjligheter stod i fokus. Dag Norén, Videre consulting, modererade dagen. Dag

Publicerad: 28 januari, 2019Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Early-early var temat på årets regionala familjecentralskonferens

Efter att Anna-Maria Troedsson från Kommunförbundet Skåne inlett dagen följde två föreläsningar som båda hade fokus på tidiga insatser. Therese Nilsson, docent i nationalekonomi föreläste under rubriken ”Tidiga insatsers betydelse för hälsa, utbildning och inkomster”. Därefter

Publicerad: 24 oktober, 2018Sidansvarig: Anna-Maria Troedsson

Läs mer

Anmäl dig till Inspirationskonferensen för kvalitet i SIP

Kommunförbundet Skåne och Region Skåne arrangerar tillsammans en inspirationskonferens för god samverkan i syfte att få bra kvalitet i SIP. Konferensen syftar till att förmedla fakta, kvalitet, inspiration, motivation och lust kring samverkan och arbetet

Publicerad: 3 september, 2018Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Internationellt intresse för Skånes jämställdhetsarbete

Den 13 juni välkomnade Kommunförbundet Skåne en grupp kinesiska forskare till Lund för att ta del av och inspireras av det likarättsarbete som pågår ute i de skånska kommunerna. Tillsammans med Raoul Wallenberginstitutet för mänskliga

Publicerad: 15 juni, 2018Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Med målgruppen i centrum

Samverkan måste ske som ett resultat av ett faktiskt behov uttryckt av målgruppen. Utbildningens syfte är att hjälpa kursdeltagarna i utmaningen att förstå målgruppens behov och samverka över verksamhetsgränser för att skapa värde och nytta

Publicerad: 29 maj, 2018Sidansvarig: Matilda Hjalmar

Läs mer

Rapportsläpp: Ungas hälsa utifrån könsidentitet

– Kära jämställdhetsarbetare, kära transaktivister, idag skriver vi historia, inleder Linda Leveau rapportsläppet i Eslövs Medborgarhus och välkomnar därefter Ida Nilsson, ordförande Folkhälsoberedningen Region Skåne, upp på scen. – På nationell nivå har det getts ut

Publicerad: 9 maj, 2018Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Chefsseminarium inom socialtjänst och vård och omsorg

– Det är fantastiskt att mer än 70 chefer inom området socialtjänst och vård- och omsorg är samlade här idag, inleder Carina Lindkvist, avdelningschef på Kommunförbundet Skåne, med att säga. Kommunförbundet Skåne bjöd tillsammans med Föreningen Sveriges

Publicerad: 9 maj, 2018Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer