Kategori: Nyheter

Stärkt utvecklingsarbete för barn i familjer med missbruk

Dagens innehåll: Stärkt stöd till barn i familjer med missbruk – ett gemensamt ansvar. Från individ till familjeperspektiv. Socialstyrelsen, Agnes Lundström Maskrosbarn, Therése Jarland Hur påverkar ACE (Adverse Childhood Experiences) barn och familjer? Liv Nilhede,

Publicerad: 10 september, 2019

Läs mer

Juridisk utbildning – förskrivning av hjälpmedel

8 oktober i Lund 16 oktober i Helsingborg 31 oktober i Kristianstad 26 november i Malmö Utbildningen ges vid två tillfällen varje dag, på förmiddagen, klockan 9:00-12:00 och på eftermiddagen, klockan 13:00-16:00. På programmet Vilka

Publicerad: 5 juni, 2019Sidansvarig: Mats Renard

Läs mer

Inspirationskonferens ReHabilitering i hemmet

När: 11 november Medborgarhuset i Eslöv, 19 november Rådhuset i Kristianstad För vem: yrkesverksamma arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster vid Skånes kommuner. Kostnad: konferensen är gratis för dig som är yrkesverksam arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast i någon av Skånes kommuner. På programmet

Systematisk uppföljning inom kvinnofridsområdet

Hösten 2019 erbjuder SKL en utbildning till kommuner och verksamheter inom socialtjänst som vill bli bättre på systematisk uppföljning inom kvinnofridsområdet. Den 22 maj kl. 13.30–14.30 håller SKL ett informationsmöte på webben men det går redan

Publicerad: 15 maj, 2019Sidansvarig: Linda Leveau

Läs mer

Nära vården och hälso- och sjukvårdsavtalet, vad händer i Skåne?

I fredags samlades politiker och tjänstepersoner från Centralt samverkansorgan samt andra region- och kommunrepresentanter på Kommunförbundet Skånes och Region Skånes gemensamma seminarium där lärande och utvecklingsmöjligheter stod i fokus. Dag Norén, Videre consulting, modererade dagen. Dag

Publicerad: 28 januari, 2019Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Early-early var temat på årets regionala familjecentralskonferens

Efter att Anna-Maria Troedsson från Kommunförbundet Skåne inlett dagen följde två föreläsningar som båda hade fokus på tidiga insatser. Therese Nilsson, docent i nationalekonomi föreläste under rubriken ”Tidiga insatsers betydelse för hälsa, utbildning och inkomster”. Därefter

Publicerad: 24 oktober, 2018Sidansvarig: Anna-Maria Troedsson

Läs mer