Kategori: Hjälpmedel

Produktvisning inför ny upphandling av hjälpmedel

Tillsammans med en referensgrupp av representanter för de skånska kommunerna genomför Kommunförbundet Skåne upphandlingar inom ramen för ”Samverkansorganisationen för hjälpmedelsfrågor”. Vi är nu i uppstarten av en ny upphandling för rullstolar och har därför bjudit

Publicerad: 21 april, 2017Sidansvarig: Håkan Jönsson

Läs mer

Utbildningsdag om prioriteringar, 13 april, Linköpings universitet

Prioriteringscentrum erbjuder ett utbildningstillfälle under en heldag där vi går igenom riksdagens etiska principer för prioriteringar och hur de kan tillämpas med hjälp av den nationella modellen för öppna prioriteringar. Ett tillfälle för dig som

Publicerad: 22 december, 2015Sidansvarig: Mats Renard

Läs mer

Hjälpmedel och innovation – en önskad kombination

Projektet Hjälpmedel och innovation startade som ett samverkansprojekt mellan Robotdalen och Landstinget Västmanland i september 2013 och avslutas i december 2015. Projektet har jobbat med att utveckla arbetssätt för att säkerställa att innovationer uppfyller kraven

Publicerad: 2 juli, 2015Sidansvarig: Mats Renard

Läs mer

En samlad uppföljning av funktionshinderspolitiken 2015

Idag, 13 maj, presenterar Myndigheten för delaktighet en samlad uppföljning av funktionshinderspolitiken 2015 där myndigheten följer upp utvecklingen inom 12 politikområden. Resultaten i rapporten bygger på statistik och redovisningar, som består av allmänt tillgängliga uppgifter,

Publicerad: 13 maj, 2015Sidansvarig: Mats Renard

Läs mer

Rapportering av Socialstyrelsens uppdrag

I skrivelsen presenteras resultatet av Socialstyrelsens arbete med deluppdrag 5; Socialstyrelsen ska se över föreskrifterna om medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården. Granskningen har bland annat omfattat om det, ur ett patientsäkerhetsperspektiv, är motiverat att låta

Publicerad: 21 april, 2015Sidansvarig: Mats Renard

Läs mer

På användarens villkor – Med teknik som hjälpmedel

På programmet står bland annat: Hur användare och tjänstedesign förändrar vården Så kan vården utnyttja nya verktyg och resurser för att skapa bättre och värdeskapande vårdtjänster för sina användare. Albin Andersson presenterar projekt där SP

Nationell prioriteringskonferens

Tema för konferensen; Värden i vården – dilemma vid prioriteringar Hur nås en rättvis fördelning av begränsade resurser med jämlik vård som mål? Den nationella prioriteringskonferensen är mötesplatsen för dig som söker kunskap om området

Publicerad: 19 mars, 2015Sidansvarig: Mats Renard

Läs mer