Kategori: Funktionshinder

Förfrågan från Nationellt nätverk för funktionshinderfrågor

Nationellt nätverk för funktionshinderfrågor har gått ut med en förfrågan kring vilka utvecklingsarbete som bedrivs ute i kommunerna. De vill veta arbetets namn (annars frågeställningen), om någon speciell metod används, vilka kanaler som finns i medverkande kommuner, om kommunen önskar stöd

Nya blanketter från Försäkringskassan

Det handlar om två nya blanketter som ska börja användas för redovisning som skickas in till Försäkringskassan efter den 29 maj. En av blanketterna avser endast kommunen. 1 En helt ny blankett som kommunerna ska

VÅRD- OCH OMSORGSNYTT

ÄLDRENYTT utökas så att det även innehåller information om SKL:s arbete kring funktionsnedsättning. Därför byter det nu namn till ”Vård- och omsorgsnytt”. Nästa sändning är den 20 april klockan 15.00-16.00. Vill du vara med? Anmäl dig