Kategori: Folkhälsa

Nyckelpersoner gör skillnad

Varje år genomför Malmö en enkät med årskurs 2 elever på alla kommunala gymnasium i staden.  Eleverna får svara på en mängd olika frågor kopplat till likabehandling. Några av frågorna behandlar i vilken utsträckning eleverna