Kategori: Folkhälsa

Kommunförbundet Skåne deltog på nätverksmöte för svenska SEiSMiC

Nätverksträffens diskussioner inleddes kring presentationer och samtal kring senare års initiativ för flyktingmottagande. Representanter från olika initiativ riktade mot flyktingfrågan deltog och presenterade sin verksamhet. Bland de presenterande fanns representanter från Göteborgs stad, som arbetar med att

SKLs stöd i arbetet med att stärka barnets rättigheter

SKL bedriver arbetet genom intressebevakning, omvärldsbevakning, metodstöd och kunskapsutveckling. Dessutom bidrar SKL till erfarenhetsutbyte mellan dem som arbetar med frågan lokalt och regionalt. I senaste Nyhetsbrevet – Stärk barnets rättigheter – kan du exempelvis läsa om barn till

Publicerad: 24 november, 2015

Läs mer

Barnets rättigheter i svensk praktik

Ett annat syfte är att bidra till att stärka implementeringsprocessen i de kommuner, landsting och regioner som vill flytta fram positionerna när det gäller barnets rättigheter. Skriften hittar ni via länken Barnets rättigheter i svensk praktik

Folkhälsoenkät Barn och Unga i Skåne 2016

Folhälsoenkät Barn och Unga i Skåne, som genomfördes för första gången 2012, kommer att genomföras kring månadsskiftet januari/februari 2016. Undersökningen riktar sig till elever i grundskolans årskurser 6 och 9 samt gymnasiets årskurs 2 och

Almedalen 28 juni 2015 – med barnrättsarbete i fokus!

Sverige förbereder sig för att barnkonventionen blir svensk lag. Samverkan genom ledning och styrning är avgörande för att stärka genomförandet av barnets rättigheter. Skåne är först ut i Sverige med barnrättsstrateger i samtliga 33 kommuner.