Kategori: Folkhälsa

Internationellt intresse för Skånes jämställdhetsarbete

Den 13 juni välkomnade Kommunförbundet Skåne en grupp kinesiska forskare till Lund för att ta del av och inspireras av det likarättsarbete som pågår ute i de skånska kommunerna. Tillsammans med Raoul Wallenberginstitutet för mänskliga

Publicerad: 15 juni, 2018Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Rapportsläpp: Ungas hälsa utifrån könsidentitet

– Kära jämställdhetsarbetare, kära transaktivister, idag skriver vi historia, inleder Linda Leveau rapportsläppet i Eslövs Medborgarhus och välkomnar därefter Ida Nilsson, ordförande Folkhälsoberedningen Region Skåne, upp på scen. – På nationell nivå har det getts ut

Publicerad: 9 maj, 2018Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

”Vi skriver en ny historia där transpersoner är med!”

– Mig veterligen har liknande kunskapsunderlag aldrig tidigare tagits fram på detta sättet till kommunerna. Men det håller på att ske en förändring, säger Linda Leveau, som arbetar med likarättsfrågor på Kommunförbundet Skåne och som

Publicerad: 25 april, 2018Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Skåne kraftsamlar för en mer jämlik hälsa

Den 13 februari bjöd Kommunförbundet Skåne med Ingela Sjöberg och Linda Leveau i spetsen in till ett knytkalas där konkreta exempel på normmedvetna processer presenterades. Sex skånska kommuner var representerade bland talarna medan representation från

Publicerad: 16 februari, 2018Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Material i värdegrundsutveckling

här Nu har vi på Kommunförbundet Skåne möjlighet att bjuda Skånes skolutvecklare på några gratis bokpaket! Längst ner ser beskriver en tre-stegs-raket hur en ska gå till väga för att kunna ta del av detta erbjudande!

Publicerad: 1 april, 2016Sidansvarig: Linda Leveau

Läs mer

Kommunförbundet Skåne deltog på nätverksmöte för svenska SEiSMiC

Nätverksträffens diskussioner inleddes kring presentationer och samtal kring senare års initiativ för flyktingmottagande. Representanter från olika initiativ riktade mot flyktingfrågan deltog och presenterade sin verksamhet. Bland de presenterande fanns representanter från Göteborgs stad, som arbetar med att

Publicerad: 17 mars, 2016Sidansvarig: Emil Markström

Läs mer