Kategori: Folkhälsa

Material i värdegrundsutveckling

här Nu har vi på Kommunförbundet Skåne möjlighet att bjuda Skånes skolutvecklare på några gratis bokpaket! Längst ner ser beskriver en tre-stegs-raket hur en ska gå till väga för att kunna ta del av detta erbjudande!

Publicerad: 1 april, 2016Sidansvarig: Linda Leveau

Läs mer

Kommunförbundet Skåne deltog på nätverksmöte för svenska SEiSMiC

Nätverksträffens diskussioner inleddes kring presentationer och samtal kring senare års initiativ för flyktingmottagande. Representanter från olika initiativ riktade mot flyktingfrågan deltog och presenterade sin verksamhet. Bland de presenterande fanns representanter från Göteborgs stad, som arbetar med att

Publicerad: 17 mars, 2016Sidansvarig: Emil Markström

Läs mer

SKLs stöd i arbetet med att stärka barnets rättigheter

SKL bedriver arbetet genom intressebevakning, omvärldsbevakning, metodstöd och kunskapsutveckling. Dessutom bidrar SKL till erfarenhetsutbyte mellan dem som arbetar med frågan lokalt och regionalt. I senaste Nyhetsbrevet – Stärk barnets rättigheter – kan du exempelvis läsa om barn till

Publicerad: 24 november, 2015Sidansvarig: Ingela Sjöberg

Läs mer

Barnets rättigheter i svensk praktik

Ett annat syfte är att bidra till att stärka implementeringsprocessen i de kommuner, landsting och regioner som vill flytta fram positionerna när det gäller barnets rättigheter. Skriften hittar ni via länken Barnets rättigheter i svensk praktik

Publicerad: 8 oktober, 2015Sidansvarig: Ingela Sjöberg

Läs mer

Folkhälsoenkät Barn och Unga i Skåne 2016

Folhälsoenkät Barn och Unga i Skåne, som genomfördes för första gången 2012, kommer att genomföras kring månadsskiftet januari/februari 2016. Undersökningen riktar sig till elever i grundskolans årskurser 6 och 9 samt gymnasiets årskurs 2 och

Publicerad: 25 juni, 2015Sidansvarig: Ingela Sjöberg

Läs mer